Senaste inläggen

Av Rani Spets Edgren - Tisdag 6 nov 16:25

    Kära, kära! Du sätter ord på något som jag tror är en sann energi-tjuv för väldigt många. Små vardagliga händelser får mindet att "gå igång" med ursäkter, försvar, vem är skyldig....!

    Man kan lugnt säga att livet ÄR! Ett skohorn kommer på villovägar, bilnycklarna får hjälp av familjens 1 1/2-åring att hamna i en gummistövel....Nu är du redan uppmärksam på fenomenet. Du har redan ett mått av distans. Kanske känner du i magtrakten att reaktionen har "ett eget liv", att det skulle kunna vara på andra sätt. Och JA! Det kan vara annorlunda. 

    Livet fortsätter att VARA; bilnyclar och skohorn på drift, ett utslaget mjölkglas fortsätter att ingå i de normala vardagshändelserna.


    Det är inte att få bukt med det yttre som gör den stora skilllnaden. Och just det, är det du vet, när du delar med dig om irritationen så öppet och konstruktivt.

    Den stora skillnaden ligger i förhållnings-sättet, vår närvaro, att stå kvar i full närvaro i olika situationer.


    Ett skohorn på drift - det räcker att konstatera att det inte är där du förväntar dig. Nicka bekräftande. Det är inte där. Och nästa steg - vad gör man sedan? Ja! T ex kan man ta på sig skorna utan skohorn. Om någon finns i närheten kan man fråga var skohornet är. Man kan fundera lite logiskt på var det är troligast att man hittar det. Man kan leta lugnt. Man kan leta irriterat och ostrukturerat, låta hjärnan producera mera stress under tiden eller roa sig med en total "freak-out"! Möjligheterna är många.


                                        Här är en närvaro-meditation till dig:


    Sitt bekvämt. Andas lugnt och låt magen expandera med varje inandning. Fall inåt, inåt....du är ett helt universum i ditt djupa vidsträckta inre. Bara fall inåt genom stjärnor och planeter, vardagshändelser och doftande löv. Fokusera på bröstkorgen utan värderingar eller förväntningar. Rikta bara en avslappnad nyfikenhet inåt med hjälp av bröstkorgen.

    Om något känns obekvämt kan du rikta värme, omtanke, enkelhet till det obekväma.

    Lugna och närvarande andetag! Kom till nuet! Kom allt mer till det här ögonblicket.

    Skapa nu en tänkt bubbla/ ballong som du placerar i ditt knä. Inuti bubblan/ ballongen/ rundeln kan du låta fenomenet med skuld och anklagelser bli synligt. Hur ser det ut? Har det en färg? Är energin klar eller grumlig? Varm eller kall? Är det en energi som bygger upp eller river ner? Länkar den samman människor eller skapar den splittring? Hjälper den dig eller stjälper den dig?

    Betrakta den en stund. Den här energin har ett eget liv. Den är inte del av ditt djupa obetingade väsen.


    I ditt djupa obetingade väsen finns en stor, djup, vidsträckt frihet. Du kan använda energin inuti skuld-anklagelse-bubblan, eller du kan lämna den därhän. 

    

    Se nu en situation från vardagslivet då du lät skuld-och-anklagelse-energin styra. Betrakta den. MInns du känslan i den? Och "spela om" samma situation på ett annat sätt där respekt, full närvaro och inre frid, får bära handlandet. Vilka känslor genererar agerandet när respekt, full närvaro och inre frid får vara den bärande kraften?  Hur känns det i kroppen?


    I ditt sanna, obetingade mäniskoväsen finns FRID, KLAR-SEENDE, LIVS-GLÄDJE....När du är förankrad i den dimensionen av dig själv; DITT INRE FRIDFULLA UNIVERSUM, låter du inte vardagshändelser orsaka obalans.


    Andas lugnt och låt andetagen nå ner i magen. Du ÄR! Livet ÄR! Det finns ett skimmer av frid i dig, i livet, i det närmaste och i det mest avlägsna!


     Kärlek, doftande höstlöv och magsikt november-ljus!

                                                                                 RANI

ANNONS
Av Rani Spets Edgren - Måndag 15 okt 12:02

    Våra sanna resurser är till en väldigt begränsad del vår ekonomi.  Så mycket mer än ekonomin är resurser som i hög grad påverkar oss.

    

    En aspekt av våra resurser är vår hälsa; att vara frisk, ha energi, styrka, uthållighet är en resurs som vi ofta helt glömmer, tills vi plötsligt inte har den. 


    Vår mentala resurs är för mångfacetterad för att alls kunna beskrivas enkelt. Men vårt förhållningssätt till allt i livet spelar roll; Nyfiken och villig att lära nytt ger att annat resultat än att vara negativ och se sig själv som offer.


    Känslor kommer och går som väder. Att accceptera dem, se dem som naturliga, som del av livet, påverkar oss på ett annat sätt än det gör om vi bekämpar dem, förnekar och förtränger dem, eller ser några känslor som önskade, andra som oönskade.


    Också andlighet kan ha lika många definitioner som det finns personer. Att se det som meningsfullt att göra sitt bästa och ge vänlighet och respekt utan att förvänta sig ett bestämt utbyte, kan ingå i andlighet.  Att vara tålmodig och förstå att många positiva resultat förutsätter lång tids arbete, kan vara del av andlighet.

Att knyta an till Djup Inre Tystnad, vara tillsammans med det som ÄR, utan att lägga till åsikter eller annan mental aktivitet, kan ingå i andlighet.

   Att vara tillsammans med det som ÄR, i INRE STILLHET, kan också ge öppningar in till vårt obetingade människoväsen. Det som väntar oss därinuti kan inte beskrivas med ord - där finns ALLT SOM ÄR och en jättevilja att buga oss inför livet, ge till livet, samspela med livet på alla de bästa sätt vi kan.


    Under allt på ytan finns VARANDET - tålmodigt väntande på oss att återupptäcka det!


   JÄTTE-TACK Iza Rodak för Halvmarathon i KRAKOW och JÄTTE-TACK för allting annat;

                           Kärlek, Varande, TACKSAMHET!

                                                                     RANI


    

ANNONS
Av Rani Spets Edgren - Söndag 12 aug 08:17

   Längst in i människoäsendet finns det som är väsens-skilt från de överaktiva mindets dränerande aktivitet.

Det genomsnittliga mindet använder upp den större delen av vår tillgängliga energi - lämnar oss i riskzonen för infektioner, trötthet, allmän känslomässig obalans och ibland även värre saker än så.


   Genom livets gång lär vi oss oftast att identifiera oss med mindets innehåll. Åsikter, värderingar, bedömningar, kritik, jämförelser, anklagelser....blir del av inre säkerhet eller osäkerhet, självförtroende eller brist på självförtroende.

   Säkerhet och gott självförtroende är förstås lättare att leva med än motsatsen.


  MEN - både säkerhet, självförtroende och dess motsats är mindbaserat. På olika sätt ska ställningar hållas, försvaras, förklaras...eller ursäktas och stås ut med. Sett ur det obetingade människoväsendets perspektiv är allt detta egentligen ett korthus som vi klarar oss utan.


   Bortanför mindet finns något annat; En kristallklar kärlek, intelligens, vilja att i tanke, ord och gärning ge till livet, hedra livet, verka för intelligent utveckling för allt och alla.

   I vår människonatur bortom midndet är det inte skuld, tyngd eller rädsla som är drivkraften. Drivkraften är den stilla intensiva glädjen som hör till livets egen inneboende kraft.


   Du är inbjuden att ta risken att låta mindet stillna och kontakta ditt människoväsen bortom mindet!

   Andas lugnt och medvetet. Tillåt andetagen att komma ända ner i magen. Ge andningen full uppmärksamhet i några minuter.

   Allt som är i det yttre livet är i det yttre livet. Just nu klarar det sig fint utan din uppmärksamhet. Du är inbjuden att ge din uppmärksamhet till det stora oerhörda, totalt naturliga som är din  obetingade människonatur bortom mindet.

   Släpp det yttre, rikta uppmärksamheten inåt. Släpp också varje föreställning om vad som väntar därinne. Eftersom det är bortanför  mindet  kan mindet inte förstå det. Det är endast genom direkt upplevelse av det som du kan börja bli bekant med det.

   Rikta nu en avslappnad nyfikenhet in i ditt eget inre. Vad du hittar kan variera mycket. Det kan komma passager av obehag, just de känslor som du inte önskar, smärta....stanna kvar oavsett vad du upplever. Allt är som små moln på himlen innan den klarnar. Du har inte gjort något fel om upplevelsen först är obehaglig. Kanske kommer osäkerhet och en tro att du gjort något på fel sätt.  Kom i håg att det är del av din mentala aspekt. Fortsätt vara närvarande. Det klarnar efter en stund.

   Det kan också komma intensiva energi-upplevelser som skrämmer för ett ögonblick. Barn med intensiva energi-upplevelser blir ofta aktiva och kan även bli kritiserade för sin energifullhet. Om intensiv energi känns i dig så försök att bara vara tillsammans med den. Det obetingade människovarandet ÄR energifullt, kärleksfullt, ofta aktivt på ett lugnt och närvarande sätt.

   Upplevelsen av det överaktiva mindet kan likna det du upplever när du öppnar din mobil eller dagens tidning; du hoppas på det ena eller det andra, har förväntningar, går in i reaktivitet....

   Fortsätt vara fullt närvarande. Ge ingen mental aktivitet till upplevelserna. Bara var med dem. Mobiltelefon-batteriet tar slut efter ett tag - ger utrymme för det stora TYSTA, oerhörda, lugnt kreativa kärleksflödet bortom mindet. VARANDET är just VARANDET - behöver ingen yttre drivkraft. Det ÄR obegränsad energi, lugn, kärleksfull och kreativ i sin egen natur. I kontakt med varandet blir du påfylld - inte dränerad, energifullt lugn - inte ut-tröttad, klokt aktiv, avslappnad, tillitsfull på ett realistiskt sätt.

  

   Den du ÄR bortanför betingelser är större, mera, annorlunda än mindets idéer och innehåll. Brist på kontakt med den du är bortanför mindet är i sig självt en obalans.


   Så! Fortsätt ta djupa andetag som får nå ända ner i din mage.

   Det STORA, TYSTA, ENERGIFULLA LUGNA finns alltid där på djupet inom dig. Du ÄR det, bortanför betingelser!


                                Energifullt lugn, närvaro, INRE STILLHET!

                                                                                          RANI

                                                                                       

Av Rani Spets Edgren - Lördag 21 juli 05:42

   Kära Du! Du pratar om ditt bristande självförtroende. Och du pratar om olika sätt att komma tillrätta med det, att få bättre självförtroende. Ja! Självklart ska du ta för dig av det som hjälper dig.

    Samtidigt vill jag visa på ännu en möjlighet; Självförtroende, vare sig det är bra eller dåligt, är en mindets skapelse. Mindet bedömer, säger att något är rätt eller fel, bättre eller sämre, att vi är OK eller inte OK....Kanske säger mindet att andra är bättre eller att vi bara duger om vi lyckas åstadkomma bestämda resultat.


    Det mind som inte är förankrat i bortom-mindet är till sin egen natur rädslo-baserat, har alltid en känsla av att något saknas.

    Att ta kontakt med vår människo-natur bortom mindet befriar. Kroppen sträcker ut sig, slappnar av, får ett klar-seende. När vi är förankrade i den vi är bortom mindet, kommer utsidan att se ut precis som förut men upplevelsen av den är helt annorlunda. Plötsligt är vi ett med allt som är. I stället för rätt och fel finns en helhet som omfattar allt. Kan vi stanna kvar i den kontakten, och stanna ännu lite, upptäcker vi att alltet som vi själva är del av är något stort, oerhört, heligt.  Det är ett LIV att leva i, samspela med, delta i.

    I stället för att bedöma rätt occh fel har vi fria resurser att uppleva det som är, samspela det klokaste vi kan, ge det bästa i varje situation.

   

    Från perspektivet av vår människo-natur bortom mindet är livet heligt och vi är själva del av det heliga. Det är inte personligt, inte på grund av att vi lyckats  med a eller b. Det är livets egen natur, som vi själva tillhör, som är just så oerhört, heligt, stort.

    Upplevelsen av livet ur perspektivet bortom mindet är både en upplevelse av det mest självklara och naturliga och av något oerhört och stort!


    Du är inbjuden att låta mindets aktivitet ta en paus. Fokusera på dina andetag och på närvaro i kroppen. Andas en smula långsamt och låt andetagen nå ända ner i magen. Släpp tankarna, släpp det yttre för en stund.

    DU - den du är bortanför betingning, är något STORT, ett flöde, ett varande. Du har frihet och resurser att skapa. ge, göra,vara....I ditt sanna väsen, din människo-natur bortom betingning finns flöde, glädje, kreativitet. I kontakt med ditt obetingade människoväsen blir det naturligt att vilja ge, och att GE, det bästa och klokaste i varje situation.

    I kontakt med ditt obetingade människo-väsen upplever du att det STORA, OERHÖRDA, HELIGA inkluderar också dig själv. Självförtroende eller inte självförtroende är del av mindets begränsade värld. Ditt djupa, sanna, obetingade väsen har inte de begränsningarna som mindet har. Däremot kan ditt obetingade väsen använda mindet som det utmärkta redsakp det också kan vara. Det kan vara ett utmärkt redskap för att manifestera den kärlek, glädje, visdom som finns bortom mindet.

    Notera din andning igen. Tillåt den att nå ända ner i din mage.

    DU - i ditt obetingade människo-väsen är fri från mindets rädslor och begränsningar. Du är själv

 föremål för samma villkorslösa kärlek som du är och har bortom mindet.


    Ta flera medvetna andetag! Tillåt dig att uppleva livets mirakel där miraklet som är DU ingår!         Sommarvärme, solnedgångar och svalkande bad!

                                                                                RANI

Av Rani Spets Edgren - Torsdag 12 juli 20:06

    Och HUR lämnar man identifikationen med mindet?

    Det finns situationer där nästan alla kommer till full närvaro - lämnar den mindbaserade identiteten för ett tag;

När du ser in i dina barns ögon, din partners ögon, tittar på en vacker solnedgång, en blomma, i intensiv koncentration...

    Det kan vara till hjälp att se att de här ögonblicken finns.

    Om du stoppar strömmen av tankar kommer du till närvaro i nuet helt naturligt. Att ta paus från mind-aktivitet leder till närvaro. Närvaro tar dig djupare än mindet, djupare än identifikationen med mindets innehåll.

    För de flesta är det emellertid en smula svårt att få tyst på tankarna, på mindets aktivitet.


    Musik kan vara till hjälp. Lugn, instrumental musik fungerar bäst för de flesta. Men vi är alla individuella, behöver prova oss fram till vad som fungerar just för oss.

    Att fokusera på flödet av energi i kroppen är en annan möjlighet. Det behövs stillhet och närvaro, ett tyst mind, för att uppfatta det här flödet som alltid finns inuti oss. När vi uppfattar det, är vi naturligt närvarande.


    När jag jobbar, om jag kommer på mig själv med att vänta på att arbetsdagen ska ta slut, använder jag 1-minuts-metoden. Det innebär att jag bestämmer mig för att ge full närvaro till det jag gör i en minut. Nästan säkert hjälper det mig till full närvaro långt efter den minuten, troligen för resten av dagen. De flesta arbeten, uppgifterna, görandena blir energifulla, meningsfulla, roliga när vi ger dem vår fulla närvaro.

    Om mitt mind verkar allmänt o-möjligt att få tyst på tillämpar jag 1-sekunds-metoden. Det innebär att jag bestämmer mig för att jag KAN få det tyst i 1 sekund. Det är inte tiden som egentligen spelar roll.  Men den minimala lilla sekunden förefaller högst möjligt att vara i inre tystnad. Inte tiden utan kvalitén av full närvaro och upplevelsen av full närvaro är nog för att motivera mig att stanna kvar där.


    Häromdagen under en jogging-runda såg/kände jag ännu en möjlighet; Att förställa mig att tankarna visas som text-remsan till ett TV-program högt upp ovanför mig! Plötsligt är de opersonliga. Jag kan fortsätta producera dem, eller låta bli.

  

    Det finns så många möjligheter. Varje ögonblick innehåller en ny möjlighet!


                        MED KÄRLEK OCH RIK SOMMAR-GRÖNSKA!

                                                                                   RANI

Av Rani Spets Edgren - Onsdag 11 juli 20:13

    Vem är jag om jag lämnar identifikationen med mitt mind?

    I mindet finns rädslor. Mindet vill övertyga oss om dess egen, självutnämnda överlägsenhet. Men mindet förstår mind. Mindet förstår inte, och kan inte förstå det som är djupare än mindet. När vi lämnar identifikationen med mindets innehåll finns en lätthet, en naturlig enkelhet & livsglädje inom oss. Det är dock inte säkert att lätthet, enkelhet och livsglädje är det som vi känner först.

    Det kan finnas olika känslor, spänningar, obehag som vi känner först. Men styrkan som vi har i NÄRVARON i vårt obetingade människo-väsen är intensiv och löser upp varje obehag, när vi accepterar att känna dem den tid det behövs.

Bara stanna kvar i närvaron! Varje obehag kommer att skingras.  För en stund kan obehagen följas av tomhets-känsla som också skingras och öppnar för den GLÄDJE, den TILLFREDSTÄLLELSE och det LUGN som finns i vårt obetingade människo-väsen. Vi når det genom närvaro i nuet!


    Betingning är betingning. Det är inte den vi är i vårt djupare varande. Att lämna betingning innebär inte att vi förlorar något. Våra gillanden och o-gillanden, våra "vill" och "vill inte" är i någon mån ännu där. Men vi är fria från beroendet och känslan av att saker måste ske eller vara på ett visst sätt. Vi uppskattar fortfarande allt vi uppskattar - men från inre frihet och obetingad livsglädje.

   

    Den vi är i frihet från betingelser är annorlunda än allt som mindet känner till och annorlunda än allt som ord kan beskriva.

    Icke desto mindre finns där en känsla av att komma hem och en tillfredställelse som är djupare än något vi tidigare känt till.


                              MED GLÄDJE, ENKELHET och FLERA LJUVLIGA SOMMARBAD!

                                                                                                                        RANI

Av Rani Spets Edgren - Tisdag 10 juli 20:31

    Jag är så fylld av tacksamhet efter våra dagar tillsammans. Jag vill GE ett litet hjärta, ett litet "kom-i-håg" för att göra det lättare att knyta an igen och igen till er obetingade människo-natur!

    

    Mindet kan säga saker som: -"Nå, så! Vi har levt identifierade med mindets innehåll sedan tidernas begynnelse. Varför skulle vi ändra på det? Vad blir kvar om jag lämnar det? Och HUR kan jag lämna identifikationen med mindets innehåll?"


    Ja, kanske är det så enkelt som att många människor är redo för och i behov av en transformation och att vår vackra jord också behöver en förändring.


    För oss som individer öppnar det för mera livsglädje, avslappning, ökad vitalitet. Inre konflikter upphör, ger oss friheten att SE, KÄNNA, UPPLEVA mysteriet och skönheten, rikedomen som redan finns inom oss och utanför oss.

  

    Att förblindas av, eller tro sig behöva, destruktiva mönster eller kompensatoriska beteenden, upphör. Den s k normala personen använder åtskilligt av flyktbeteenden, destruktivitet, kompensatoriska handlingar....ofast utan att fullt ut inse det. Men varje form av destruktivitet skapar en stress som vi mår bättre utan. När den stressen upphör finns ett energifyllt lugn, en frihet, en livsglädje inuti oss. Vi har också plötsligt tillgång till många nya möjligheter att möta yttre stress. Vi kan nu möta situationer med mera av visdom, kreativitet och ett fördjupat gott omdöme.

Utan att vi egentligen gör något speciellt, ger vi mera harmoni, vitalitet, visdom än tidigare. Och vår vackra jord behöver det!


    I vårt obetingade människoväsen finns en klarsynhet. Vi SER, KÄNNER, UPPLEVER hur välbehövlig den här förändringen är. Vi ser med ny klarhet vad som gör illa oss själva, andra, planeten...och vi ser vilka steg, belsut, val som är livs-stödjande. Och att ta de här stegen, besluten, valen är inte en tyngd eller plikt att anstränga sig för att klara av.  Det är en gåva av glädje som vi vill ge, och GER, helt naturligt!


                                         MED GLÄDJE, ENKELHET OCH LJUVLIGA SOMMARBAD!

                                                                                                                       RANI

                                             

Av Rani Spets Edgren - Fredag 16 mars 11:19

  Medvetenhet är inte detsamma som vår mentala aktivitet, inte detsamma som våra åsikter, inte detsamma som våra känslor.

  Vår medvetenhet, vår rena närvaro, är större och djupare än varje mental aktivitet.

  I vår rena närvaro och i vår medvetenhet bortom mindets aktivitet upplever vi ENHET med allt som är! Och vi upplever samhörighet med, respekt inför, kärlek till allt som är!

  

  I vår människonatur bortom mindets betingelser är det naturligt att vilja leva våra liv så att vi ger till livet, värnar om livet, är medskapande till hälsa, kreativitet, utveckling som sker i harmoni och respekt till allt och alla.

  Den vi är bortom betingelser är något stort, oerhört, helande, livgivande...Det GÅR att ta kontakt med detta oerhörda och totalt naturliga som vi har och är!


  Att låta mental aktivitet tystna, komma till närvaro i nuet, är ett sätt att ta kontakt med det oerhörda och totalt naturliga. Att fästa vår uppmärksamhet på flödet av energi i kroppen, är ytterligare ett sätt.

  Och det spelar roll. Det spelar en betydande roll.


  På det personliga eller individuella planet ger oss kontakten med vår obetingade människonatur


  @ stärkt immunförsvar

  @ energifullt lugn

  @  kreativitet och förändringskraft

  @  naturlig livsglädje

  @  klarseende

  @  klarare, effektivare tänkande, när vi använder det


  Och det är bara början på allt som förbättras på det personliga planet.


  Om vårt självförtroende/ vår självkänsla varit svag, så upptäcker vi stegvis att det varit mindets skapelse. I kontakt med den vi är bortom mindet, i vår obetingade människonatur, ser vi att allt och alla hör till LIVET, den ODELBARA HELHETEN. Vi behöver inte längre bevisa eller visa att vi är OK! Vi är ETT med den odelbara HELHETEN. Vårt eget värde och andras värde blir en självklarhet.

  Bra eller mindre bra självförtroende tappar sin relevans. Vi ÄR! Alla ÄR!


  När vi förankrar oss i vårt varande bortom betingelser får vi kontakt med en glädje som inte har yttre orsaker. Vi upplever att vi fylls av en kraft. Det är en kraft som helt naturligt värnar om allt liv.

Ser vi djupare på det fenomenet är det en kraft som alltid finns och alltid funnits inom oss. I den djupa inre stillheten slutar vi att hindra den. Vi återanknyter till något som är totalt extra-ordinärt och totalt naturligt.


  I kontakt med vår obetingade människonatur kommer vi att uppleva att livet har sin egen inneboende kraft. Den är stark! Den är LIV! Den finns där helt av sig själv. I vårt obetingade människoväsen finns alltid kärlek och NÄRVARO.

  I den kärleken och närvaron finns kreativitet, öppenhet, flöde...som hjälper oss att veta hur vi kan värna om livet stödja livet, ge till livet, till den kraft som dessutom blommar i skönhet av sin egen inneboende kraft!


                        LIVSKRAFT, KÄRLEK, NÄRVARO!  

                                                                    RANI

  

Presentation

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2018
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ rani med Blogkeen
Följ rani med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se