Senaste inläggen

Av Rani Spets Edgren - Tisdag 23 april 07:57

    Om vi låter den mentala aktiviteten ta paus, kommer omedelbar avslappning. Om vi låter den ta paus ännu lite påbörjas en transformation.

    Mitt i ett intensivt yrkesliv, med krav och förväntningar från flera håll, är det svårt, kanske omöjligt ibland, att ha inre tystnad.

    

    Samtidigt ÄR vi den djupa, stilla tystnaden därinuti och kommer i obalans om vi inte medvetet är tillsammans med den då och då!

    I kontakt med den djupa, stilla tystnaden ser vi i klarhet vad som är rimligt och balanserat och vad som inte är det.

Den djupa, stilla tystnaden som vi alla har och ÄR, är i själva verket en så viktig del av vår människo-natur, så att inte ha kontakt med den skapar obehag.

I kontakt med den finns ett VARANDE, en TILLFREDSTÄLLELSE som helar och ger sunda proportioner, ett sunt förnuft som ser snabbt och klart vad som är värt att ge sin energi till och vad som inte är det.

    I kontakt med det stilla, tysta inre ser vi igenom mindets fällor. Kanske väljer vi att inte ändra något på utsidan. I stället kan vi ändra vår inställning till något vi tidigare upplevt stressigt.

    I en krävande yrkes-situation kan vi t ex acceptera vad som är en rimlig och möjlig arbetsbelastning. Om belastningen är orimlig kan vi ändra/kommunicera och vi kan göra det på ett sakligt sätt. Otillräcklighetskänslor ändrar inte förhållandena på utsidan. Att kommunicera i affekt ökar alltid stress-faktorn, kan lätt ta fokus bort från faktiska förhållanden. Att förvänta sig att andra ska se min situation och gripa in, är oftast ett önsketänkande, där jag glömt att andra troligen är lika upptagna av sin situation som jag är av min. Vänta inte på att någon ska rycka in och stå upp för dig. OM någon gör det är det en gåva. Men oftast är alla de vi har omkring oss lika upptagna av sina egna situationer som vi själva är av vår.


    Jag rekommenderar dig att minska stressen/ öka kontakten med ditt obetingade människoväsen på flera nivåer; Det är bra att ha en "akut-nivå"! Gå åt sidan, där du kan vara i fred några minuter och koncentrera dig på dina fötter. Det hjälper dig att slappna av och att få en smula distans.

    En annan nivå är att reflektera närhelst något känts allför krävande. Stanna upp när du hinner. Försök se situationen så klart som möjligt. Hade du själv kunnat agera annorlunda på något som som kunde ha påverkat situationen? Om du inte kunde påverka situationen kan du i stället se hur du kan ge stöd, accepterande, bekräftelse till dig själv precis i det du upplevt! Ibland fungerar det att "spela om filmen"! Ha då en noggrann uppmärksamhet på dina känslor och reaktioner. Var är punkten där stressen tog överhanden? Hade du kunnat säga något mera, byta känslo-läge, ta en konst-paus.....bara be om mera tid att bli klar över ett förhållnings-sätt som du känner dig mera bekväm med? Det är bra att reflektera när du har så mycket lugn och ro att du kan vara lyhörd för dina känslor och rektioner, "hinner" vara sann och stödjande mot dig själv. Försök att inte tappa kontakten med närvaron eller ta den tillbaka så fort som möjligt.

    Den mest avgörande nivån förutsätter mera långsiktighet och ett mått av disciplin. Jag rekommenderar dig att välja en av de upplysta personerna t ex Eckhart Tolle eller Gangaji. Läs/ lyssna/ ta del av deras arbete minst 15 minuter varje dag! Ge det din odelade uppmärksamhet. Det här har stor potential att öka din kontakt med ditt obetingade människoväsen.

    I kontakt med ditt obetingade människo-väsen påbörjar du helt naturligt en förändring mot mera närvaro, mindre stress, klarhet, ökad förmåga att bedöma och samarbeta med situationer från klarhet i stället för från stress.


    I ditt djupa, stilla inre, ditt obetingade människo-väsen finna avslappning, klarhet, styrka, livsglädje....Alla de här kvaliteterna och mer därtill finns redan inom dig. Välkommen på en resa av upptäckande och återupptäckande!


              KÄRLEK, VÅRBLOMMOR OCH LIVSGLÄDJE!   

                                                                      RANI

ANNONS
Av Rani Spets Edgren - Lördag 13 april 07:05

    Kära Du! Du ber om frihet från stress och smärta. På samma gång håller du fast vid en negativ attityd till nästan allt. Du har alltid en förklaring till varför det ena och det andra är omöjligt.


    Jag vill bjuda in dig, först av allt att betrakta dina egna tolkningar av situationer, dig själv, livet i största allmänhet.

Kan du se att det ÄR just tolkningar, som du sedan inuti dig tar för sanningar? När du stängt in dig själv länge nog i dina egna tolkningar, kan det vara svårt att inse att det är just tolkningar, dina egna förställningar om verkligheten, och att det inte är detsamma som verklighten!? 

    Jag bjuder in dig att betrakta dina idéer, föreställningar, tolkningar från ett TYST, STILLA inre. Kanske har dina idéer, föreställningar och tolkningar inte så mycket att göra med verkligheten "där ute", desto mera att göra med den stress du bär inom dig, i ditt mind och i din kropp?


    Jag bjuder in dig att släppa all mental aktivitet, att ha total inre tystnad. Att tillåta mindets aktivitet att tystna, inte bara för ett ögonblick, utan lite längre tid, har en potential att transformera!


    Jag tror du identifierar dig själv som en person med smärta, utsatt för olika omständigheter, en person med ett svårt liv...Du ber om hjälp men motarbetar det du erbjuds. Du ber om hjälp men fortsätter producera inre stress och smärta.

    Säkert kan det vara skrämmande och utmanande att släppa taget både om den mentala aktiviteten och om hur du identitfierar dig själv och ditt liv. Den upplysta kvinnan GANGAJI säger; -" Släpp taget om varje definition av dig själv. Släpp också taget om varje definition av andra!"


    Hur känns det? Har du föreställningar som du bara är delvis medveten om, att smärtfri, välmående, att ha ett öppet sinne...är farligt...utsätter dig för andras förväntningar som du tvingas leva upp till utan rätt eller möjlighet att sätta de gränser du behöver.

    Jag bjuder in dig att ta en titt på din egen mentala aktivitet, ge dig själv en stunds distans och fundera över vad som rör sig i din komplexa menatala aktivitet.


    Kanske kan enkelhet och livsglädje vara möjligt? Kanske är du i din fulla rätt att sätta de gränser du behöver om än det kan kännas skrämmande, kanske också väcka skuldkänslor. Rädsla och skuld är också till stor del mindets skapelser, del av både individuell och kollektiv betingning. Det hjälper vare sig dig eller någon annan.


    Jag förnimmer med en tydlighet en sann klarhet, inre kraft, glädje, kreativitet...i din människonatur. OCH - att knyta an till detta tvingar dig inte till något som du inte önskar, så länge som du accepterar att sätta de gränser som du behöver.

    Jag bjuder in dig att betrakta dig själv med en djup ömsinthet. Vem ser du? Vad ser du? Kan du tillåta den här vackra och underbara personen att ha kraft, hälsa, glädje och på samma gång ge hen det stöd och det beskydd som behövs?!

    Jag bjuder in dig att ta din tid, betrakta vad din mentala aktivitet åstadkommer och se vad som är möjliga och realistiska steg i riktning mot mera frihet, glädje, ett liv utan smärta...!


    Eckhart Tolle har ett kort tal på Youtube med titeln; -"Breaking Addiction to Negative Thinking!" Det finns stor visdam, kraft, självklarhet i det han säger. Jag rekommenderar det varmt!


                    KÄRLEK, LJUS och VÅRBLOMMOR!! RANI


ANNONS
Av Rani Spets Edgren - 6 november 2018 16:25

    Kära, kära! Du sätter ord på något som jag tror är en sann energi-tjuv för väldigt många. Små vardagliga händelser får mindet att "gå igång" med ursäkter, försvar, vem är skyldig....!

    Man kan lugnt säga att livet ÄR! Ett skohorn kommer på villovägar, bilnycklarna får hjälp av familjens 1 1/2-åring att hamna i en gummistövel....Nu är du redan uppmärksam på fenomenet. Du har redan ett mått av distans. Kanske känner du i magtrakten att reaktionen har "ett eget liv", att det skulle kunna vara på andra sätt. Och JA! Det kan vara annorlunda. 

    Livet fortsätter att VARA; bilnyclar och skohorn på drift, ett utslaget mjölkglas fortsätter att ingå i de normala vardagshändelserna.


    Det är inte att få bukt med det yttre som gör den stora skilllnaden. Och just det, är det du vet, när du delar med dig om irritationen så öppet och konstruktivt.

    Den stora skillnaden ligger i förhållnings-sättet, vår närvaro, att stå kvar i full närvaro i olika situationer.


    Ett skohorn på drift - det räcker att konstatera att det inte är där du förväntar dig. Nicka bekräftande. Det är inte där. Och nästa steg - vad gör man sedan? Ja! T ex kan man ta på sig skorna utan skohorn. Om någon finns i närheten kan man fråga var skohornet är. Man kan fundera lite logiskt på var det är troligast att man hittar det. Man kan leta lugnt. Man kan leta irriterat och ostrukturerat, låta hjärnan producera mera stress under tiden eller roa sig med en total "freak-out"! Möjligheterna är många.


                                        Här är en närvaro-meditation till dig:


    Sitt bekvämt. Andas lugnt och låt magen expandera med varje inandning. Fall inåt, inåt....du är ett helt universum i ditt djupa vidsträckta inre. Bara fall inåt genom stjärnor och planeter, vardagshändelser och doftande löv. Fokusera på bröstkorgen utan värderingar eller förväntningar. Rikta bara en avslappnad nyfikenhet inåt med hjälp av bröstkorgen.

    Om något känns obekvämt kan du rikta värme, omtanke, enkelhet till det obekväma.

    Lugna och närvarande andetag! Kom till nuet! Kom allt mer till det här ögonblicket.

    Skapa nu en tänkt bubbla/ ballong som du placerar i ditt knä. Inuti bubblan/ ballongen/ rundeln kan du låta fenomenet med skuld och anklagelser bli synligt. Hur ser det ut? Har det en färg? Är energin klar eller grumlig? Varm eller kall? Är det en energi som bygger upp eller river ner? Länkar den samman människor eller skapar den splittring? Hjälper den dig eller stjälper den dig?

    Betrakta den en stund. Den här energin har ett eget liv. Den är inte del av ditt djupa obetingade väsen.


    I ditt djupa obetingade väsen finns en stor, djup, vidsträckt frihet. Du kan använda energin inuti skuld-anklagelse-bubblan, eller du kan lämna den därhän. 

    

    Se nu en situation från vardagslivet då du lät skuld-och-anklagelse-energin styra. Betrakta den. MInns du känslan i den? Och "spela om" samma situation på ett annat sätt där respekt, full närvaro och inre frid, får bära handlandet. Vilka känslor genererar agerandet när respekt, full närvaro och inre frid får vara den bärande kraften?  Hur känns det i kroppen?


    I ditt sanna, obetingade mäniskoväsen finns FRID, KLAR-SEENDE, LIVS-GLÄDJE....När du är förankrad i den dimensionen av dig själv; DITT INRE FRIDFULLA UNIVERSUM, låter du inte vardagshändelser orsaka obalans.


    Andas lugnt och låt andetagen nå ner i magen. Du ÄR! Livet ÄR! Det finns ett skimmer av frid i dig, i livet, i det närmaste och i det mest avlägsna!


     Kärlek, doftande höstlöv och magsikt november-ljus!

                                                                                 RANI

Av Rani Spets Edgren - 15 oktober 2018 12:02

    Våra sanna resurser är till en väldigt begränsad del vår ekonomi.  Så mycket mer än ekonomin är resurser som i hög grad påverkar oss.

    

    En aspekt av våra resurser är vår hälsa; att vara frisk, ha energi, styrka, uthållighet är en resurs som vi ofta helt glömmer, tills vi plötsligt inte har den. 


    Vår mentala resurs är för mångfacetterad för att alls kunna beskrivas enkelt. Men vårt förhållningssätt till allt i livet spelar roll; Nyfiken och villig att lära nytt ger att annat resultat än att vara negativ och se sig själv som offer.


    Känslor kommer och går som väder. Att accceptera dem, se dem som naturliga, som del av livet, påverkar oss på ett annat sätt än det gör om vi bekämpar dem, förnekar och förtränger dem, eller ser några känslor som önskade, andra som oönskade.


    Också andlighet kan ha lika många definitioner som det finns personer. Att se det som meningsfullt att göra sitt bästa och ge vänlighet och respekt utan att förvänta sig ett bestämt utbyte, kan ingå i andlighet.  Att vara tålmodig och förstå att många positiva resultat förutsätter lång tids arbete, kan vara del av andlighet.

Att knyta an till Djup Inre Tystnad, vara tillsammans med det som ÄR, utan att lägga till åsikter eller annan mental aktivitet, kan ingå i andlighet.

   Att vara tillsammans med det som ÄR, i INRE STILLHET, kan också ge öppningar in till vårt obetingade människoväsen. Det som väntar oss därinuti kan inte beskrivas med ord - där finns ALLT SOM ÄR och en jättevilja att buga oss inför livet, ge till livet, samspela med livet på alla de bästa sätt vi kan.


    Under allt på ytan finns VARANDET - tålmodigt väntande på oss att återupptäcka det!


   JÄTTE-TACK Iza Rodak för Halvmarathon i KRAKOW och JÄTTE-TACK för allting annat;

                           Kärlek, Varande, TACKSAMHET!

                                                                     RANI


    

Av Rani Spets Edgren - 12 augusti 2018 08:17

   Längst in i människoäsendet finns det som är väsens-skilt från de överaktiva mindets dränerande aktivitet.

Det genomsnittliga mindet använder upp den större delen av vår tillgängliga energi - lämnar oss i riskzonen för infektioner, trötthet, allmän känslomässig obalans och ibland även värre saker än så.


   Genom livets gång lär vi oss oftast att identifiera oss med mindets innehåll. Åsikter, värderingar, bedömningar, kritik, jämförelser, anklagelser....blir del av inre säkerhet eller osäkerhet, självförtroende eller brist på självförtroende.

   Säkerhet och gott självförtroende är förstås lättare att leva med än motsatsen.


  MEN - både säkerhet, självförtroende och dess motsats är mindbaserat. På olika sätt ska ställningar hållas, försvaras, förklaras...eller ursäktas och stås ut med. Sett ur det obetingade människoväsendets perspektiv är allt detta egentligen ett korthus som vi klarar oss utan.


   Bortanför mindet finns något annat; En kristallklar kärlek, intelligens, vilja att i tanke, ord och gärning ge till livet, hedra livet, verka för intelligent utveckling för allt och alla.

   I vår människonatur bortom midndet är det inte skuld, tyngd eller rädsla som är drivkraften. Drivkraften är den stilla intensiva glädjen som hör till livets egen inneboende kraft.


   Du är inbjuden att ta risken att låta mindet stillna och kontakta ditt människoväsen bortom mindet!

   Andas lugnt och medvetet. Tillåt andetagen att komma ända ner i magen. Ge andningen full uppmärksamhet i några minuter.

   Allt som är i det yttre livet är i det yttre livet. Just nu klarar det sig fint utan din uppmärksamhet. Du är inbjuden att ge din uppmärksamhet till det stora oerhörda, totalt naturliga som är din  obetingade människonatur bortom mindet.

   Släpp det yttre, rikta uppmärksamheten inåt. Släpp också varje föreställning om vad som väntar därinne. Eftersom det är bortanför  mindet  kan mindet inte förstå det. Det är endast genom direkt upplevelse av det som du kan börja bli bekant med det.

   Rikta nu en avslappnad nyfikenhet in i ditt eget inre. Vad du hittar kan variera mycket. Det kan komma passager av obehag, just de känslor som du inte önskar, smärta....stanna kvar oavsett vad du upplever. Allt är som små moln på himlen innan den klarnar. Du har inte gjort något fel om upplevelsen först är obehaglig. Kanske kommer osäkerhet och en tro att du gjort något på fel sätt.  Kom i håg att det är del av din mentala aspekt. Fortsätt vara närvarande. Det klarnar efter en stund.

   Det kan också komma intensiva energi-upplevelser som skrämmer för ett ögonblick. Barn med intensiva energi-upplevelser blir ofta aktiva och kan även bli kritiserade för sin energifullhet. Om intensiv energi känns i dig så försök att bara vara tillsammans med den. Det obetingade människovarandet ÄR energifullt, kärleksfullt, ofta aktivt på ett lugnt och närvarande sätt.

   Upplevelsen av det överaktiva mindet kan likna det du upplever när du öppnar din mobil eller dagens tidning; du hoppas på det ena eller det andra, har förväntningar, går in i reaktivitet....

   Fortsätt vara fullt närvarande. Ge ingen mental aktivitet till upplevelserna. Bara var med dem. Mobiltelefon-batteriet tar slut efter ett tag - ger utrymme för det stora TYSTA, oerhörda, lugnt kreativa kärleksflödet bortom mindet. VARANDET är just VARANDET - behöver ingen yttre drivkraft. Det ÄR obegränsad energi, lugn, kärleksfull och kreativ i sin egen natur. I kontakt med varandet blir du påfylld - inte dränerad, energifullt lugn - inte ut-tröttad, klokt aktiv, avslappnad, tillitsfull på ett realistiskt sätt.

  

   Den du ÄR bortanför betingelser är större, mera, annorlunda än mindets idéer och innehåll. Brist på kontakt med den du är bortanför mindet är i sig självt en obalans.


   Så! Fortsätt ta djupa andetag som får nå ända ner i din mage.

   Det STORA, TYSTA, ENERGIFULLA LUGNA finns alltid där på djupet inom dig. Du ÄR det, bortanför betingelser!


                                Energifullt lugn, närvaro, INRE STILLHET!

                                                                                          RANI

                                                                                       

Av Rani Spets Edgren - 21 juli 2018 05:42

   Kära Du! Du pratar om ditt bristande självförtroende. Och du pratar om olika sätt att komma tillrätta med det, att få bättre självförtroende. Ja! Självklart ska du ta för dig av det som hjälper dig.

    Samtidigt vill jag visa på ännu en möjlighet; Självförtroende, vare sig det är bra eller dåligt, är en mindets skapelse. Mindet bedömer, säger att något är rätt eller fel, bättre eller sämre, att vi är OK eller inte OK....Kanske säger mindet att andra är bättre eller att vi bara duger om vi lyckas åstadkomma bestämda resultat.


    Det mind som inte är förankrat i bortom-mindet är till sin egen natur rädslo-baserat, har alltid en känsla av att något saknas.

    Att ta kontakt med vår människo-natur bortom mindet befriar. Kroppen sträcker ut sig, slappnar av, får ett klar-seende. När vi är förankrade i den vi är bortom mindet, kommer utsidan att se ut precis som förut men upplevelsen av den är helt annorlunda. Plötsligt är vi ett med allt som är. I stället för rätt och fel finns en helhet som omfattar allt. Kan vi stanna kvar i den kontakten, och stanna ännu lite, upptäcker vi att alltet som vi själva är del av är något stort, oerhört, heligt.  Det är ett LIV att leva i, samspela med, delta i.

    I stället för att bedöma rätt occh fel har vi fria resurser att uppleva det som är, samspela det klokaste vi kan, ge det bästa i varje situation.

   

    Från perspektivet av vår människo-natur bortom mindet är livet heligt och vi är själva del av det heliga. Det är inte personligt, inte på grund av att vi lyckats  med a eller b. Det är livets egen natur, som vi själva tillhör, som är just så oerhört, heligt, stort.

    Upplevelsen av livet ur perspektivet bortom mindet är både en upplevelse av det mest självklara och naturliga och av något oerhört och stort!


    Du är inbjuden att låta mindets aktivitet ta en paus. Fokusera på dina andetag och på närvaro i kroppen. Andas en smula långsamt och låt andetagen nå ända ner i magen. Släpp tankarna, släpp det yttre för en stund.

    DU - den du är bortanför betingning, är något STORT, ett flöde, ett varande. Du har frihet och resurser att skapa. ge, göra,vara....I ditt sanna väsen, din människo-natur bortom betingning finns flöde, glädje, kreativitet. I kontakt med ditt obetingade människoväsen blir det naturligt att vilja ge, och att GE, det bästa och klokaste i varje situation.

    I kontakt med ditt obetingade människo-väsen upplever du att det STORA, OERHÖRDA, HELIGA inkluderar också dig själv. Självförtroende eller inte självförtroende är del av mindets begränsade värld. Ditt djupa, sanna, obetingade väsen har inte de begränsningarna som mindet har. Däremot kan ditt obetingade väsen använda mindet som det utmärkta redsakp det också kan vara. Det kan vara ett utmärkt redskap för att manifestera den kärlek, glädje, visdom som finns bortom mindet.

    Notera din andning igen. Tillåt den att nå ända ner i din mage.

    DU - i ditt obetingade människo-väsen är fri från mindets rädslor och begränsningar. Du är själv

 föremål för samma villkorslösa kärlek som du är och har bortom mindet.


    Ta flera medvetna andetag! Tillåt dig att uppleva livets mirakel där miraklet som är DU ingår!         Sommarvärme, solnedgångar och svalkande bad!

                                                                                RANI

Av Rani Spets Edgren - 12 juli 2018 20:06

    Och HUR lämnar man identifikationen med mindet?

    Det finns situationer där nästan alla kommer till full närvaro - lämnar den mindbaserade identiteten för ett tag;

När du ser in i dina barns ögon, din partners ögon, tittar på en vacker solnedgång, en blomma, i intensiv koncentration...

    Det kan vara till hjälp att se att de här ögonblicken finns.

    Om du stoppar strömmen av tankar kommer du till närvaro i nuet helt naturligt. Att ta paus från mind-aktivitet leder till närvaro. Närvaro tar dig djupare än mindet, djupare än identifikationen med mindets innehåll.

    För de flesta är det emellertid en smula svårt att få tyst på tankarna, på mindets aktivitet.


    Musik kan vara till hjälp. Lugn, instrumental musik fungerar bäst för de flesta. Men vi är alla individuella, behöver prova oss fram till vad som fungerar just för oss.

    Att fokusera på flödet av energi i kroppen är en annan möjlighet. Det behövs stillhet och närvaro, ett tyst mind, för att uppfatta det här flödet som alltid finns inuti oss. När vi uppfattar det, är vi naturligt närvarande.


    När jag jobbar, om jag kommer på mig själv med att vänta på att arbetsdagen ska ta slut, använder jag 1-minuts-metoden. Det innebär att jag bestämmer mig för att ge full närvaro till det jag gör i en minut. Nästan säkert hjälper det mig till full närvaro långt efter den minuten, troligen för resten av dagen. De flesta arbeten, uppgifterna, görandena blir energifulla, meningsfulla, roliga när vi ger dem vår fulla närvaro.

    Om mitt mind verkar allmänt o-möjligt att få tyst på tillämpar jag 1-sekunds-metoden. Det innebär att jag bestämmer mig för att jag KAN få det tyst i 1 sekund. Det är inte tiden som egentligen spelar roll.  Men den minimala lilla sekunden förefaller högst möjligt att vara i inre tystnad. Inte tiden utan kvalitén av full närvaro och upplevelsen av full närvaro är nog för att motivera mig att stanna kvar där.


    Häromdagen under en jogging-runda såg/kände jag ännu en möjlighet; Att förställa mig att tankarna visas som text-remsan till ett TV-program högt upp ovanför mig! Plötsligt är de opersonliga. Jag kan fortsätta producera dem, eller låta bli.

  

    Det finns så många möjligheter. Varje ögonblick innehåller en ny möjlighet!


                        MED KÄRLEK OCH RIK SOMMAR-GRÖNSKA!

                                                                                   RANI

Av Rani Spets Edgren - 11 juli 2018 20:13

    Vem är jag om jag lämnar identifikationen med mitt mind?

    I mindet finns rädslor. Mindet vill övertyga oss om dess egen, självutnämnda överlägsenhet. Men mindet förstår mind. Mindet förstår inte, och kan inte förstå det som är djupare än mindet. När vi lämnar identifikationen med mindets innehåll finns en lätthet, en naturlig enkelhet & livsglädje inom oss. Det är dock inte säkert att lätthet, enkelhet och livsglädje är det som vi känner först.

    Det kan finnas olika känslor, spänningar, obehag som vi känner först. Men styrkan som vi har i NÄRVARON i vårt obetingade människo-väsen är intensiv och löser upp varje obehag, när vi accepterar att känna dem den tid det behövs.

Bara stanna kvar i närvaron! Varje obehag kommer att skingras.  För en stund kan obehagen följas av tomhets-känsla som också skingras och öppnar för den GLÄDJE, den TILLFREDSTÄLLELSE och det LUGN som finns i vårt obetingade människo-väsen. Vi når det genom närvaro i nuet!


    Betingning är betingning. Det är inte den vi är i vårt djupare varande. Att lämna betingning innebär inte att vi förlorar något. Våra gillanden och o-gillanden, våra "vill" och "vill inte" är i någon mån ännu där. Men vi är fria från beroendet och känslan av att saker måste ske eller vara på ett visst sätt. Vi uppskattar fortfarande allt vi uppskattar - men från inre frihet och obetingad livsglädje.

   

    Den vi är i frihet från betingelser är annorlunda än allt som mindet känner till och annorlunda än allt som ord kan beskriva.

    Icke desto mindre finns där en känsla av att komma hem och en tillfredställelse som är djupare än något vi tidigare känt till.


                              MED GLÄDJE, ENKELHET och FLERA LJUVLIGA SOMMARBAD!

                                                                                                                        RANI

Presentation

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ rani med Blogkeen
Följ rani med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se