Senaste inläggen

Av Rani Spets Edgren - Tisdag 28 nov 20:34

  När tanken får tystna kommer omedelbar avslappning. När tanken får vara tyst ännu lite påbörjas en transformation.

  Nuet är alltid den bästa tiden att ta medveten kontakt med den vidsträckta, tysta, vibrerande levande, visa delen av vårt mänskliga väsen, det som vi naturligt får kontakt med när tanken tystnar.


  Det transformerar vårt individuella välbefinnande och det transformerar vårt sätt att leva i världen.

  Stress, känslor av meningslöshet, tomhet, o-tillfredställelse, känslan av att bitarna i livspusslet inte passar ihop, är alla vanliga livsupplevelser av idag.  Och alla har de något att göra med mindet som inte är grundat i VARANDET, inte grundat i det som är bortom mindet.


   Mindets egen natur  innehåller upplevelsen av brist, att något saknas; -"Det fattas något! Jag har inte tillräckligt. Jag är inte tillräcklig....!"

Och mindet kan säga; -"Det är bara så det är, kan inte vara på något annat sätt!" I mindet som inte är förankrat i varandet är det sant. MEN - mindet som inte är förankrat i varandet är bara ett litet fragment av helheten av vår mänskliga natur.

   Att genomskåda illussionerna från våra mind transformerar. I stället för att känna en gnagande brist, en avsaknad av något, rädsla....är vi plötsligt i kontakt med ett energifyllt lugn, en glädje, en tillfredställelse mera djup och total än vad något på mindets nivå kan ge oss. Och i kontrast till det mindet kan hävda så gör det oss inte passiva eller likgiltiga. Bortanför mindet finns något som får oss att vilja hedra livet, ge vårt bästa till livet, leva kärleksfullt och klokt.


   Ibland möter jag unga människor som uttrycker en känsla av o-verklighet, en främlingskänsla inför tillvaron...Givetvis är varje person och varje situation unik. Men det finns också något som förenar. Jag uppfattar det som att de här personerna har känt kontakt med, varit tillsammans med, det som är bortom mindet i en omfattning så att de vet att den ytliga, materiella världen är obeständig och illusorisk. Samtidigt lever de i den obeständiga, materiella världen med ett förhållnings-sätt som om den vore allt som finns, eftersom det vanligaste förhållnings-sättet är just det.

   I själva verket VET de alla genom sina upplevelser att ett djupare VARANDE genomsyrar allt, inklusive den yttre och materiella verkligheten med NÄRVARO och KÄRLEK. Och i sin sundhet, känslighet, öppenhet känner de sig obekväma i förhållnings-sättet att det yttre är allt som finns.

  

   Jag vill bjuda in er att betrakta tanken, idén, att ni är alltför sunda för att låta er luras av en illussion.

   Ni kan fortfarande leva och göra allt som tidigare med bara små förändringar. Acceptera er känslighet och era inre upplevelser. Le lite oftare åt den yttre världen; den är OK, den är en synlig aspekt av verkligheten men långt ifrån allt som är.

   Förankrade i VARNDET, bortom-mindet, med medveten kontakt med det som genomsyrar alltet kan ni alltjämt leva i världen. Le lite oftare åt den yttre världens strävan att få er att tro att den är allt som finns. Le också lite oftare åt mindets många trickiga sätt att försöka bevisa sin själv-påtagna överlägsenhet.

   Jag bjuder in er att ge er själva några få minuter i taget, flera gånger per dag, att vända uppmärksamheten till er andning, era händer och fötter, på så sätt tysta mindet och dess aktivitet, komma till VARANDET, närvaro i NUET, inre stillhet.


   Ert sätt att leva i världen kan bli enklare, mera lätt och lekfullt och ni kommer helt säkert att ge KÄRLEK, NÄRVARO och VISDOM som förut, eller bättre!


                             KÄRLEK och LJUS!

                                                             RANI

ANNONS
Av Rani Spets Edgren - Torsdag 26 okt 17:04

  Kära Du! Jag är glad och rörd över att din hälsa redan förbättrats så mycket. Jag är också glad och rörd över din tillit till mig.

  Behandlingarna du redan använder gör sitt jobb och de gör jobbet väl.

  Icke desto mindre vill jag visa dig på ytterligare en möjlighet. Kan det vara så att du har tillbakahållna känslor? Eftersom de flesta människor har det, kan det mycket väl vara så för dig också.


  Du är inbjuden att ge uppmärksamhet, fokus, närvaro till varje obekväm känsla som rör sig i dig. Förmodligen känner du rädsla och ilska då och då. När det händer - börja från att konstatera att det utspelar sig inuti dig. Det kanske finns en högst verklig yttre orsak. Känslan utspelar sig fortfarande inuti dig.

  Om det finns en situation med hot eller fara agerar du givetvis omedelbart för att sätta dig i säkerhet. Om du inte är i fara kan varje obekväm känsla vara en möjlig öppning till NUET, eller en möjlighet att ta nästa steg i riktning mot fördjupad förankring i din kropp, i närvaro i NUET.

  Att vara närvarande i kroppen gör en betydande skillnad. Det är del av en naturlig självläkandekraft. Brist på närvaro i kroppen ökar risken för många o-önskade saker. Spänningar, små olyckor (eller större), även sjukdomar händer oftare när vi inte är närvarande i kroppen, när ingen "vaktar huset"; vår kropp!

  Så nästa gång obekväma känslor dyker upp är du inbjuden att se dem som en gåva, en möjlighet, en chans att grunda dig ett steg till i närvaro i kroppen och i det magiska NUET!

  Ge känslan din uppmärksamhet, din tysta NÄRVARO! Ge den INTE mental aktivitet, bara NÄRVARO! Det behövs bara fokus och tillit (fokus utan tillit går också bra) och känslan transformeras av sig självt till något annat.  Försök vara med den här processen åtminstone några minuter varje dag. Du kommer ganska snart att uppleva att det har en helande inverkan på dig. Mycket kan hända. T ex är det plötsligt mindre skrämmande att olika saker händer eftersom du vet att det inte kan störa ditt inre lugn mer än väldigt kortvarigt. Korta stunder av obekväma känslor är inget problem. De lämnar dessutom inre frid efter sig.

  Givetvis kan det finnas många högst verkliga orsaker till obekväma känslor. Och när du möter dem med NÄRVARO i NUET blir det samtidigt så mycket enklare att ta varje behövligt steg av kommunikation/ förändring/ aktivitet som bidrar till att utveckla varje skeende klokt.


  En annan viktig aspekt är att återhållna känslor genererar stresshormoner. När du transformerar känslorna genom NÄRVARO i NUET producerar du inte längre stresshormoner. Tvärtom gör det att stresshormonerna minskar och så småningom lämnar din kropp. Det bidrar också till att självhelande-kraften kan fungera mera effektivt.


  Du är välkomnad och inbjuden att bli vän med dina känslor, att observera dem, ge dem uppmärksamhet, VARA med det som är utan att ge det näring genom mental aktivitet.


  Det här redskapet är tillgängligt för dig i enkelhet i det vanliga livet så som det flyter fram varje dag. Det är ett av dina redskap att använda för ditt fortsatta helande!


                     KÄRLEK & LJUS!

                                               RANI

ANNONS
Av Rani Spets Edgren - Tisdag 24 okt 06:18

  Kära, kära! Du har haft så mycket fokus på att vara väluppfostrad, snäll, inte störa, göra allting rätt, leva upp till förväntningar, både dina egna och de du antagit att andra har....

  Ditt mind har arbetat så hårt för att du ska göra rätt och vara rätt.

  Och både spänningar i kroppen och andra o-önskade resultat är del av priset du fått betala för att ha så mycket fokus på det yttre, så lite fokus på NÄRVARON I NUET, den djupare visdomen som lever inuti dig och som du naturligt får kontakt med när mindet är stilla.


  Ditt mind är ett normalt mind. OCH - att läsa Steve Taylors bok "THE LEAP - the psychology of spiritual awakening" låter oss förstå att det normala mindet INTE ger oss optimal hälsa, tillgång till våra sanna resurser, inre frid, bästa självhelandekraften...

  Det normala mindet arbetar också AKTIVT på att hindra oss från kontakt med vårt djupare varande. Det normala mindet argumenterar för att hindra kontakten med det djupare varandet.


  I det djupare varandet, i den du är bortom programmering, finns FRID, energifullt lugn, NÄRVARO, resurser som är ojämförligt mycket större och mera kreativa än mindets resurser.

  När du är förankrad i den du är bortom mindet förändras hela livsupplevelsen. Förändringen är mera omfattande än vad ord enkelt kan beskriva.

  

  Förankrad i den du är bortom mindet styr inte längre rädsla ditt liv. Andras tyckanden styr inte ditt liv OCH på samma gång är du kärleksfullt respektfull, lyhörd, samspelar klokt och till allas bästa. Men - du gör det av KÄRLEK till MÄNNISKORNA och LIVET, INTE av rädsla. Och skillnaden är betydande.


  När den drivande kraften är NÄRVARO, LIVS-GLÄDJE, en kreativ kraft som av sig själv springer fram inifrån dig samarbetar du respektfullt med dig själv. Du forcerar inget. Du jobbar inte i "motvind" mot dig själv.

  Därinuti DIG bortom programmering är PULSERANDE LIV, en GLÄDJE som är varandets egen glädje, utan behov av en yttre orsak, en drivkraft som blommorna om våren.


  DU är inbjuden att ta risken att låta mindet bli totalt stilla. Låt fokus vara på energiflödet inuti dina händer och fötter. Kan du känna livs-energin därinuti? Kan du känna vibrerande LIV? Stanna kvar i kontakten med energiflödet. Andas lugnt, medvetet, närvarande i kontakt med NUET! Släpp varje förväntan. Du kan uppleva allt mellan intensivt obehag och stark, stilla extas. Ta inget för givet. Fortsätt bara VARA I NUET!


  Den du ÄR i ditt djupare varande träder fram med ett steg i taget. Närvaro i nuet transformerar det som ligger i vägen. Det sker oftast inte med allt på en gång. Det sker oftast stegvis.


  Skapa din egen dagliga meditation där du av-identifierar dig från mindets innehåll. Att fokusera på flödet av energi i dina händer och fötter är en möjlig väg. En stund varje dag låter dig stegvis uppleva FRID, NÄRVARO, INRE FRIHET. Det hjälper dig också att inte förlora dig i saker som egentligen är oväsentliga.

  Den du är bortom betingelser, bortom programmering är något STORT och OERHÖRT. Det är samtidigt DET MEST NATURLIGA!


                        Du är välkomnad och inbjuden till DET STORA, DET OERHÖRDA och DET MEST NATURLIGA

                        som är din egen obetingade människo-natur!                                                 Med kärlek, RANI!

Av Rani Spets Edgren - Lördag 30 sept 07:38

   Kära Du! Du pratar om en känslighet som du emellanåt tycker komplicerar ditt liv.


  Jag vill både vara den TYSTA NÄRVARON, LYSSNANDET, VARANDET som ger dig utrymme att uttrycka, känna, ta ett steg till i att vara bekväm med Dig, för den du är.....OCH samtidigt vill jag bjuda in dig, med all sensitivitet och respekt, till ett vidgat förhållningssätt till din egen känslighet.


  Det har hänt att du dömt/ kritiserat dig själv för din känslighet och speciellt när den fått dig att känna dig obekväm i sociala situationer. 

  Jag vill bjuda in dig att se din känslighet som en talang och en positiv gåva - fortfarande med full medvetenhet om att känsligheten är svår att leva med ibland.


  Du är inbjuden att då och då gå till DJUP INRE STILLHET, härifrån vara det tysta vittnet som betraktar, ser och noterar känsligheten helt utan att lägga till mental aktivitet.

  Du är inbjuden att se känsligheten som ett orienteringsredskap som rymmer visdom.

  Du är också inbjuden att vara en ambassadör för din egen känslighet. Ibland behöver du kanske sätta tydliga gränser som beskydd för känsligheten. Ibland kanske det är att vara tillsammans med känslighetens landskap, tillåta dig att stå kvar i full närvaro med det som ÄR inuti dig som tjänar dig bäst. Ibland kanske du är bäst betjänt av att KÄNNA utanför de vanliga gränserna och samtidigt stå stadigt förankrad i din kropp och i NUET!


  Exakt vad som fungerar för dig, vad du är villig eller beredd att prova, behöver du avgöra själv. Det är ju bara du som ÄR du och som upplever det du upplever.


  Som kärleksfull och klok ambassadör för din egen känslighet är du inbjuden att söka balansen mellan behövligt beskydd och möjligheten att stå stabil i flera och flera situationer.


  Du är också inbjuden att se, upptäcka, komma underfund med vilka förväntningar du har på dig själv och vilka förväntningar du tror att andra har på dig.

  Förväntningarna är en mind-skapelse. När du ser igenom dem - känner kontakt med DIG bortom mindet, finns troligen ännu ett eko av förväntningarna. Dock får de allt mindre makt över dig för varje gång du kontaktar DIG, bortom mindet!


  Här är en meditation till dig;


  Se till att du har en ostörd stund. Svag musik i bakgrunden går fint om dy tycker om det. Sitt bekvämt och så att du förblir alert och vaken.

  Fäst nu fokus på din andning. Du behöver inte göra något med den förutom att bara observera den, notera, konstatera hur den tar hand om sig själv och händer helt automatiskt.

  Följ andetagen. Följ syrets väg ut i cellerna.

  Se nu din känslighet som en energi med sim egen visdom. Betrakta den utan värderingar och öppna ditt inre för tanken/ möjligheten att känsligheten  är en värdefull, viktig, livs-kvalitets-höjande GÅVA!

  Var med GÅVAN i djup inre tystnad. Se nyansrikedomen, hur exakt känsligheten kan orientera dig i olika situationer.


  Och gå nu till det område där du själv bedömt din känslighet som ett problem. Tillåt det obekväma att kännas, synas, få uppmärksamhet för en stund. Finns det något här som du kan ge villkorslös närvaro till, bara öppna hjärtat för och vara med utan mental aktivitet?!


  Tillåt dig nu att "återkalla" en specifik situation då du kände dig obekväm med din känslighet. Se situationen från hjärtat. Se den utan mental aktivitet. Hade du förväntningar på dig själv? Föreställde du dig andras förväntningar på dig?

  Försök att BARA VARA med känslan i frihet från all mental aktivitet. Du behöver inte hantera/ klara/ förstå...endast ge det din FULLA NÄRVARO.

  Kan du se samma situation helt fri från förväntningar - ge till dig själv att bara vara "som ett barn" i den; - lekfull, flödande, kreativ, tillitsfull...Ta djupa andetag! BARA VAR!


  Se nu också hur din DJUPA VISDOM stödjer dig i situationen. Du behöver inte gå in i eller svara an på, något som känns fel eller stressigt. Du kan vara ett tyst vittne, nicka bekräftande, ge närvaro och STANNA i det FRIDFULLA, det VISA, det NÄRVARANDE....i Dig!


  Å slutligen, rikta en TACKSAMHET, en KÄRLEK, till VISDOMEN i dig,  för att den synliggör sig, guidar dig, berikar dig!  När du själv känner dig klar för det kan du lämna meditationen.


  KÄRLEK, KÄNSLIGHET och BUBBLANDE LIV!!


                                                                     RANIAv Rani Spets Edgren - Söndag 13 aug 17:15

  Strosar i Lill-Jans-skogen och känner hur jag är ett med skogen; med suset i träden, ljuset som silar mellan träd och grenar, fåglar, gräs...

Med förundran noterar jag hur STILLHET  öppnar för närhet, samhörighet, energifullhet, tacksamhet...

   Återvänder hem, känner tacksamhet, vördnad och samtidigt bubblande glädje - för ALLTING! Att äta en enkel frukost får mig att känna enhet med och tacksamhet till Moder Jord som bidragit med råvarorna.


  Så är det dags att packa väskorna för Brasilien. Första anhalten är Rio de Janeiro. Den intensiva skönheten i landskapet känns nästan overklig. Det känns som om jag vandrar omkring i "Tusen och en Natt"!

  Några dagar senare åker jag flodbåt på Rio Negro, en biflod till Amazonfloden. Rio Negro flyter genom natur som till sto del är orörd av människohand.

  Flodfärden inkluderar åtskilliga vandringar ledda av guider, turer mad liten båt, kanotpaddling...utmed stränder och mellan träd som omges av vatten.


   Inre STILLHET, inre TYSTNAD gör mig till ett med regnskogen. Luften, ljuden, växter, djur, insekter....allt är magiskt del av samma helhet. Så mycket tacksamhet! Så mycket förundran! Inre STILLHET och inre TYSTNAD är till för att VARA TILL! Och på samma gång öppnar det för möten med regnskogens enorma, nyanserade, mångfacetterade, doftande, myllrande LIV! Det känns som om regnskogan och jag kan uppfatta varandra ömsesidigt. Förunderliga djur, lekfulla apor, papegojor och otaliga andra fåglar visar sig, en sengångare vänder sitt ansikte långsamt åt mitt håll.

  Regnskogens många dofter är som en hel förunderlig värld, bara de. Och regnskogen ger också otaliga frukter, en mängd olika nötter, nejlika, medicinalväxter, curare...allt ingår i regnskogens oerhördhet.


   I min egen STILLHET finns VARANDET som kan uppleva allt, känna förundran inför allt, vara i enhet med alltet!


  Lill-Jans-skogens höga granar och skygga rådjur, Amazondjungelns doftande intensiva grönska, ibland stillhet, ibland skränande fåglar, vrålapor och mängder av olika ljud, varje människa inklusive jag själv, larmande storstäder....När jag låter det vara STILLA inuti mig, inte producerar mental aktivitet, blir alltings samhörighet magisk, verklig, förunderlig och det mest naturliga.  I upplevelsen av alltings samhörighet är den naturliga och självklara viljan att vara rädd om allt och alla, att värna om allt och alla, att fortsätta vara STILLA inuti och förundras över ALLTING!!


                        Skygga rådjur och skränande papegojor - i TACKSAMHET FÖR ALLT!!


                                                                                                                        RANI!Av Rani Spets Edgren - Torsdag 20 juli 20:19

  Den du så länge sökt - är du redan. Du ÄR den du så länge sökt, dag och natt.


  När livet är stressigt längtar vi kanske efter stugan på landet där de enda ljuden är fågelsång och bruset av löv i ljummen vind. Stillhet, kravlöshet, lugn...finnas till bara för att vi finns, vara utvilade och närvarande... Så ser ofta drömmen ut för den som är mitt i ett stressfyllt liv. 


  Kanske är du arbetslös, känner dig inte behövd, inte viktig, inte värdefull....och längtar efter att känna dig behövd, viktig, värdefull.

  

  Den utarbetade och den arbetslöse vistas ofta på samma platser, bor i samma hus, samma stadsdel, drömmer om varandras situationer.


  Kanske är du den som saknar familj, lever ensam, upplever smärta inför andras självklara gemenskap och tillhörighet i sina familjer, längtar efter familjebandens självklara dynamik. Eller motsatsen - familjen är så stor och så aktiv att familjelivet fyller varje ledig stund,  lämpliga presenter och frack för varje bröllop tömmer både plånboken och orken. Kanske är drömmen att ha resurserna till dig själv, ha tid att sitta evighetslänge på ett vackert fik.


  Situationerna är varandras motsatser på utsidan; ensamhets-smärta eller social överbelastning. Vi drömmer om varandras situationer.


  Kanske är situationen och drömmen på något helt annat sätt.


  OCH - samtidigt med allt som hör till våra livssituationer och känslorna som kommer dem finns SÅ MYCKET som förenar oss. Vi vill bli älskade - vi är så rädda för att inte bli det. Vi vill alla ha trygghet och utveckling, var och en med sin personliga balans, men med samma grunbehov.


  Om vi rör oss ända dit där ingen aktivitet pågår på mindets nivå öppnar sig ett NÅGOT där vi alla har TOTAL STILLHET, har ett kreativt flöde som räcker  med marginal, för att föra varje situation vidare på kloka sätt. Där finns den DJUPA INRE TYSTNADEN som självklar del av vårt varande, vi är "FAMILJ med mänskligheten", vi upplever vår samhörighet med ALLTET!


  I den vi är bortom mindets aktivitet, finns redan allt, är vi redan allt det vi drömmer om och strävar efter.


  Du är inbjuden att släppa allt "därute" för en stund. Se på din senaste tanke och din senaste känsla. Vad är ännu närmare än tanken och känslan du har just nu?

  TYST NÄRVARO är ännu närmare. TYST NÄRVARO är ditt eget människo-varande närmare än eller bortom, mindets aktivitet.


  Inuti TYST NÄRVARO stillnar stresskänslan, du VET att du är värdefull, ingen familj, stor familj, komplicerad familj...innesluts i FAMILJEN "ALLT SOM ÄR" och den yttre formen kan få vara som den är samtidigt som FRID och LIVSGLÄDJE är naturliga upplevelser i ditt liv varje dag.

  Tankar om att inte vara värdefull förutsätter mental aktivitet. Om den mentala aktiviteten tillåts ta paus och du börjar UPPLEVA att du är del av ALLT SOM ÄR, vill du helt naturligt, GE TILL LIVET, hedra LIVET, uppskatta LIVET...!! Och LIVET är också DU SJÄLV! Ditt värde är okränkbart!


                                       Kärlek & tacksamhet!

                                                                  RANI!

Av Rani Spets Edgren - Torsdag 29 juni 05:10

  När tanken får tystna och förbli tyst mer än bara ett ögonblick, öppnar sig en ingång till BORTOM-MINDET!

  Vi är otåliga, har förväntningar, vi är oftast identifierade med mndets innehåll. Ändå är mindets innehåll en

väldigt liten del av helheten av vår medvetenhet, helheten av vilka vi är.


  När vi tar kontakt med BORTOM-MINDET börjar bitar helt naturligt att falla på plats.

  Är du någonsin självkritisk, omild, hård mot dig själv? I kontakt med BORTOM-MINDET kommer du stegvis

att uppleva att livet är något oerhört, stort, heligt...och att ALLT är ett sammanhängande helt, som du själv är del utav. Att självkritik är i disharmoni med det oerhörda, stora, heliga blir synligt och uppenbart. Din egen

samhörighet med ALLTET blir också synlig och uppenbar. I kontakt med BORTOM-MINDET är det också

det mest naturliga att ge och göra vårt bästa i varje situation och att fylla de kunskapsluckor som behöver fyllas.


  Kanske använder du uttalat eller i det tysta, kritik, förakt, negativitet mot någon eller något "därute".


  Tillåt dig total inre tystnad tillräckligt länge för att uppleva den TOTALA FRIDEN som finns i ditt människoväsen bortom mindets aktivitet. Betrakt sedan dina kritiska tankar och betrakta, notera, tillåt dig själv att upptäcka

vilka känslor och fysiska fenomen du skapar i dig själv med den sortens tankar. Bara VAR med det du känner!

Ge det ingen mental aktivitet. Bara betrakta det.

  Kan du känna skillnaden mellan olika känslor och fysiska upplevelser eller förnimmelser som tanke-aktivitet 

skapar och upplevelsen som kommer när mindet får vila?


  Om du ger dig själv alert, medveten närvaro utan mental aktivitet kommer du snart, att genom upplevelse

förstå, att BORTOM-MINDET berikar och tjänar dig på otaliga sätt. Djupare sett kan man också säga att kärnan i ditt människoväsen ÄR bortom-mindet, något som är oändligt mycket större än mindet och dess aktivitet.


  Att leva utan förankring i BORTOM-MINDET är en obalans i sig självt. Utan förankring i BORTOM-MINDET 

upplever vi ständigt en gangande otillfredställelse, något saknas. Kanske säger mindet att det är bekräftelse

från livskamraten som saknas. Mindet har otaliga förklaringar både till sin otillfredställelse och till sin

självpåtagna överlägsenhet. Och exakt det som händer i mindet, går också att följa om vi fokuserar, ger närvaro, nyfikenhet till de känslor och fysiska fenomen som mindet genererar. Tankar distraherar till förflutet eller framtid.

Tankar och fysiska upplevelser sker i NUET.


  Om vår uppmärksamhet tillåts att komma fullt ut till NUET tar vi tillbaka den kraft vi oftast läcker ut till

framtid och förflutet, tar tillbaka kraften "hem", tillbaka in i kroppslig närvaro och därmed till närvaro

i NUET. Skillnaden är betydande! Kraften och resuserna vi HAR och ÄR i full närvaro transformerar, ger

lugn energi-fullhet, löser upp smärtor och blockeringar, tar oss åter till den glädje som inte har yttre orsaker

utan är del av vårt rena VARANDE.


   Stillheten i vårt inre, full närvaro i NUET, BORTOM-MINDET är en hemvist att återvända till, att låta oss helas

i, att ta tillbaka vår LIVSGLÄDJE i. Stillheten i vårt inre väntar alltid i tyst energifullhet på vår återupptäckt av

den och vårt återvändande till medveten kontakt med den.


               Med sommarblommor och svalkande bad!


                                                                               RANI!
Av Rani Spets Edgren - Måndag 17 april 16:02

   Från tid till tid känner jag mig fylld av djupaste tacksamhet. Det är vackert överallt. Jag är inte på väg någonstans. Jag kan VILA i VARANDET i NUET. Jag vill GE något. Jag ger en MEDITATION.

-----------------------------------

  Sitt någonstans där du kan vara ostörd en stund framåt. Ta din fulla uppmärksamhet till det här ögonblicket, till din andning, din kropp.

   Om ditt mind ägnar sig åt åsikter eller någon annan mental aktivitet som stör din uppmärksamhet just nu, så bara nicka bekräftande åt att det finns och släpp taget om det. Här och Nu!

  

   Se dig själv i ett landskap som är lugnt, grönt, blomstrande, behagligt varmt. Friskt vatten och färsk frukt finns till dig närhelst du vill. Livet har överflöd för dig. Du är trygg, älskad, respekterad. Du har inga krav eller förväntningar på dig i det här lugna och helande ögonblicket.

   På avstånd kan du höra en kyrk-klocka slå och barn som leker. Små aningar av känslor kommer och går inuti dig. En svag smärta rör sig inuti dig, en smärta som oftast kommer när du ser tiggare.

   Å ännu en svag smärta rör sig i dig, en smärta som oftast dyker upp när du ser mycket rika personer.

   De här personerna är del av samma värld. Och de är del av samma värld som även du är del av.

   Öppna ditt hjärta och famna om de här känslorna. Ge dem ingen mental aktivitet, inga värderingar. Bara VAR i full NÄRVARO med dem, precis som de är.


   Och se hur din själ långsamt reser sig och går fram till en av tiggarna. Se hur din själ går fram nära, full av respekt, medkänsla, samhörighet...med den tiggande personens själ. Se hur ni två ser in i varandras ögon, fortsätt att se, fortsätt... Och tillåt dig att beröras. En själ tillsammans med en själ - skimrande skönhet, enkelhet, samhörighet! Ni lever med olika roller och olika uttryck. Men i era själar finns djupen som är djupare än roller och djupare än uttryck.

   När mindet är så tyst, så stilla, blir det så uppenbart, att ni är två människo-själar i den odelbara helhet som ni båda hör till.

   Känn känslan av något varmt, kärlek, medkänsla, samhörighet....röra sig i ditt väsen, i din själ, inför den här andra människo-själen.

   Olika roller, olika uttryck, ändå del av samma odelbara helhet som innefattar ALLT SOM ÄR.

   Låt din själs ögon se djupt in i "tiggarens" själs ögon och tillåt dig att känna allt som förenar er.

   Å återvänd till endast dig själv. Bli medveten om din andning, din kropp, nuet, här och nu!


   Och låt din själ på nytt resa sig och gå fram till en av de mycket rika personerna. Vilka sensationer och känslor passerar nu igenom dig? Döm dem inte, bara betrakta dem. Var öppen, även nyfiken inför dem. Var tillsammans med dem.

   Se hur ni två ser in i varandras ögon, fortsätt att se, fortsätt...

Och tillåt dig att bli berörd, att känna det du känner utan att göra motstånd emot det. En själ tillsammans med en själ - skimrande skönhet, enkelhet, samhörighet. Ni lever i olika roller, i olika uttryck. Men era själar har djupen som är djupare än roller och djupare än uttryck. Tillåt varje känsla som passerar dig. Kanske finns där avundsjuka eller något annat som du ofta känner dig obekväm med. Döm inte - bara betrakta. Var öppen inför känslorna, även en aning nyfiken på dem.

   Ni är två själar som existerar i den odelbara helhet som inkluderar ALLT SOM ÄR.  Känn en känsla av något varmt, kärlek, medkännande, samhörighet i ditt djupa inre, i din själ, inför den här personen.

   Olika roller, olika uttryck men del av samma ONE-NESS!


   Å än en gång återvänd till bara dig själv. Öppna dig, sträck ut din själ, se ditt eget människoväsen bortom roller, bortom uttryck, djupare än betingelser.

   Stanna upp tillsammans med KÄNSLAN och NÄRVARON! Stanna lite till. Andas in i det. Var tillsammans med det.


   I den du är bortom betingelser finns något som är TOTALT EXTRA-ORDINÄRT och TOTALT NATURLIGT! I den här delen av ditt människoväsen, av allas våra människoväsen, vill vi buga oss inför livet, värna om livet, älska livet, skydda livet; GE till livet i skönhet och visdom...


   Så enkelt! Så klart! Mindet har kapaciteten både att skapa separation och att göra oss själva och andra illa.

   BORTOM-MINDET har EN INTENSIV ÖNSKAN; att GE MEDKÄNSLA, samhörighet, respekt, kärlek, varsamhet, skönhet, omtanke....till ALLT LIV!


                     Kärlek och medkänsla, alldeles extra till ett prövat Stockholm, just nu!

                                                  
                                                  
                       RANI!


Presentation

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ rani med Blogkeen
Följ rani med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se