Senaste inläggen

Av Rani Spets Edgren - Fredag 16 mars 11:19

  Medvetenhet är inte detsamma som vår mentala aktivitet, inte detsamma som våra åsikter, inte detsamma som våra känslor.

  Vår medvetenhet, vår rena närvaro, är större och djupare än varje mental aktivitet.

  I vår rena närvaro och i vår medvetenhet bortom mindets aktivitet upplever vi ENHET med allt som är! Och vi upplever samhörighet med, respekt inför, kärlek till allt som är!

  

  I vår människonatur bortom mindets betingelser är det naturligt att vilja leva våra liv så att vi ger till livet, värnar om livet, är medskapande till hälsa, kreativitet, utveckling som sker i harmoni och respekt till allt och alla.

  Den vi är bortom betingelser är något stort, oerhört, helande, livgivande...Det GÅR att ta kontakt med detta oerhörda och totalt naturliga som vi har och är!


  Att låta mental aktivitet tystna, komma till närvaro i nuet, är ett sätt att ta kontakt med det oerhörda och totalt naturliga. Att fästa vår uppmärksamhet på flödet av energi i kroppen, är ytterligare ett sätt.

  Och det spelar roll. Det spelar en betydande roll.


  På det personliga eller individuella planet ger oss kontakten med vår obetingade människonatur


  @ stärkt immunförsvar

  @ energifullt lugn

  @  kreativitet och förändringskraft

  @  naturlig livsglädje

  @  klarseende

  @  klarare, effektivare tänkande, när vi använder det


  Och det är bara början på allt som förbättras på det personliga planet.


  Om vårt självförtroende/ vår självkänsla varit svag, så upptäcker vi stegvis att det varit mindets skapelse. I kontakt med den vi är bortom mindet, i vår obetingade människonatur, ser vi att allt och alla hör till LIVET, den ODELBARA HELHETEN. Vi behöver inte längre bevisa eller visa att vi är OK! Vi är ETT med den odelbara HELHETEN. Vårt eget värde och andras värde blir en självklarhet.

  Bra eller mindre bra självförtroende tappar sin relevans. Vi ÄR! Alla ÄR!


  När vi förankrar oss i vårt varande bortom betingelser får vi kontakt med en glädje som inte har yttre orsaker. Vi upplever att vi fylls av en kraft. Det är en kraft som helt naturligt värnar om allt liv.

Ser vi djupare på det fenomenet är det en kraft som alltid finns och alltid funnits inom oss. I den djupa inre stillheten slutar vi att hindra den. Vi återanknyter till något som är totalt extra-ordinärt och totalt naturligt.


  I kontakt med vår obetingade människonatur kommer vi att uppleva att livet har sin egen inneboende kraft. Den är stark! Den är LIV! Den finns där helt av sig själv. I vårt obetingade människoväsen finns alltid kärlek och NÄRVARO.

  I den kärleken och närvaron finns kreativitet, öppenhet, flöde...som hjälper oss att veta hur vi kan värna om livet stödja livet, ge till livet, till den kraft som dessutom blommar i skönhet av sin egen inneboende kraft!


                        LIVSKRAFT, KÄRLEK, NÄRVARO!  

                                                                    RANI

  

ANNONS
Av Rani Spets Edgren - Lördag 6 jan 20:52

  Vad är mind och vad är icke-mind? Ja, ord kan inte beskriva icke-mindet.  Det är helt enkelt annorlunda än orden. Orden kan i bästa fall peka ut riktningen!

  Föreställ dig att du lever i ett slott. Det är oändligt vackert. Varje rum har skönhet, olika kvalitéter, utrymme, komfort...Omgivningarna är så vackra som hämtade ur sagans värld.

  

   MEN - du bor endast i den trånga hallen. Du är helt säker på att den trånga hallen är hela bostaden. Livets alla funktioner ska tryckas ihop på ett litet utrymme. Det är trångt och övermöblerat. Dessutom hänger det fullt av oupp-packade kassar på varje möjlig och o-möjlig plats. Du suckar och stönar ofta, behöver trösta dig och kompensera dig för att hemmet är både obekvämt, övermöblerat, långt ifrån ditt dröm-hem. Åren går och känslan av trångboddhet är kvar. Det är inte särskilt lockande att ta hem vänner i den trånga hallen.


  Så, långt om länge, får du en sorts ingivelse; bakom högar av påsar finns något som liknar en öppning, en dörr. Det är besvärligt att göra öppningen tillräckligt fri från prylar och påsar för att komma åt den. Men något inuti dig uppmanar dig att fortsätta. En sorts stilla glöd är där inuti dig. Den känns totalt ny, fräsch, annorlunda...och totalt hemma och välbekant. Kanske är det en stämning från barndomens julaftnar!? Eller barndomens upplevelse av att gå ut i friska luften, dricka friskheten, andas helt och fullt!

  

  Förvånansvärt lätt flyttar du allt som blockerar ingången. Det är en dörr. Dessutom är den otroligt vacker. Den har en energi, ett skimmer, något helt ovanligt och helt välbekant över sig.

  Du tittar på den i stum förundran. Fanns den där hela tiden? Finns det något innanför?

  Du öppnar den med en känsla av andäktig nyfikenhet. Plötsligt är det så LÄTT att öppna den. Det är väldigt LJUST innanför dörren. Du blir bländad för ett kort ögonblick. Sedan ser du att det öppnar sig stora ljusa ytor och ingångar till flera rum. Du fylls av en stilla förundran. Är DETTA ditt hem!? Du som alltid trott att den övermöblerade hallen var hela ditt hem! Vilken upptäckt!


  Du vandrar stilla i tyst förundran genom ett slott som verkar ändlöst stort. Varje plats är oändligt vacker. På en plats finns den djupaste NÄRVARO du någonsin upplevt. Du upptäcker dessutom att samma djupa närvaro finns  i ditt eget innersta väsen.

  En annan plats har ett kreativt flöde. När du vistat där ser du möjligheter, känner kraft, puls, inspiration på ett starkare sätt än någonsin tidigare. Också här upptäcker du att samma flöde, kraft, inspiration finns djupt inne i ditt eget människoväsen.

  Det finns en plats för total avslappning. Du ÄR - utan att någon del av dig är splittrad eller ofokuserad. Och exakt samma kvalitét finns djupt inom dig själv.

  

  I fortsatt förundran vandrar du genom vidsträckta, vackra utrymmen, miljöer med en skönhet som berör, kvalitéter som inkluderar allt du någonsin önskat, ljus som lyser, som ger värme och svalka på samma gång.


  Efter en tid som känns både oändligt lång och kort som ett ögonblick, minns du åter din hall. Du ler åt att du trott att den är hela ditt hem.


  Du går tillbaka till hallen. Med förvånansvärd lätthet städar du bort nästan allt som varit där. När du är klar går du tillbaka in i det vidsträckta, ljusa oändligt vackra....!!!

  Det är ditt hem, ditt människoväsen bortom betingelser, oändligt stort, oändligt vackert!                           Kärlek, rymd och oanade möjligheter!

                  

                                                                                 RANIANNONS
Av Rani Spets Edgren - 21 december 2017 06:00

  Att vara fullt NÄRVARANDE i NUET påverkar så helande och i så välgörande riktning.

  Med full närvaro i NUET blir kroppen både avslappnad och får mera energi.  Och vi får en tydlig och exakt lyhördhet för vad som främjar vårt välmående och vad som inte gör det.


  Med god närvaro och lyhördhet för vårt eget inre har vi en vägledning för hälsa tillgänglig i oss själva.


  Här en närvaromeditation;


  Se till at du har en ostörd stund. Sitt bekvämt och var fullt vaken. Instrumental musik på svag volym är bra om du tycker om det.

  Vänd nu hela din uppmärksamhet till din andning. Betrakta den. Notera hur den sker. Om du inte låter andningen nå de lägre delarna av lungorna, alltså låter din mage expandera med inandningen, så justera andningen mjukt. Låt magen expandera lite grann varje gång du andas in. Det är bra om andningsrytmen är relativt långsam.

  

  Föreställ dig nu att ett milt ljus lyser inifrån din kropp. Det är milt, det har precis rätt temperatur, en känsla av varm vänlighet.

  Låt det milda ljuset långsamt fylla din kropp. Känn din andning, det milda ljuset, den varma vänligheten som fyller din kropp.

  I det milda ljuset blir också områden med stress eller någon form av obehag mera synliga. Finns det områden med obehag eller stress? Just de områdena behöver alldeles extra mycket värme, varsamhet, milt ljus.

  Fortsätt att andas lugnt och känn hur det milda ljuset stegvis ökar lugnet, hjälper och mildrar varje obehag, transformerar varje obehag till visdom, med-känsla och närvaro i kroppen och i NUET!


  Närvaro! Lugn andning! Ett milt ljus inuti din kropp. Finns där stress att lösa upp så fortsätt med den lugna andningen och känn hur stressen stegvis minskar.


  Ge nu extra fokus till ditt bäcken. Ditt bäcken är som en vacker skål som håller din bål, som är ett balans-center i din kropp som ger stadga och stabilitet. Det milda ljuset lyser inifrån hela din kropp, en liten smula extra i ditt bäcken. Varsamhet och värme, stadga och lugn närvaro.

  Om det finns något av smärta, obehag, ekot av negativa upplevelser i ditt bäcken kan du låta varsamhet, respekt, mild värme vila där, precis den tid du behöver. Låt fokus vila där avslappnat och i enkelhet. Inget är bråttom.

  

  Å låt det milda ljuset lysa upp ditt hjärta inifrån, varsamt och milt. Se hur ljuset gör hjärtat synligt på ett respektfullt och varmt sätt. Finns här något av stress, ensamhet, någon obekvämlighet...? Det milda ljuset GER helande, avslappning, det SER allt som behöver bli sett med oändlig kärlek och vänlighet. Det milda ljuset finns inuti din egen kropp, i ditt hjärta. Det finns också som en kraft, en energi som HÅLLER DIG med oändlig varsamhet, som SER DIG med TOTAL KÄRLEK, som förstår dina behov och som ständigt vill dig väl.


  Notera nu på nytt din andning. Känn hur din mage expanderar en liten aning med varje inandning.

  Se det milda, varma ljuset som lyser svagt inifrån din kropp. Du är trygg. Du är älskad. Du är oändligt värdefull.

  Stanna nu kvar i meditationen just den tid som du behöver. Notera sedan din andning på nytt och kom tillbaka till den yttre världen.


                  Kärlek & ljus i vintermörkret! Till alla och envar EN FRÖJDEFULL JUL

                         och ETT GOTT NYTT ÅR!!


                                                         RANI


                                       Av Rani Spets Edgren - 28 november 2017 20:34

  När tanken får tystna kommer omedelbar avslappning. När tanken får vara tyst ännu lite påbörjas en transformation.

  Nuet är alltid den bästa tiden att ta medveten kontakt med den vidsträckta, tysta, vibrerande levande, visa delen av vårt mänskliga väsen, det som vi naturligt får kontakt med när tanken tystnar.


  Det transformerar vårt individuella välbefinnande och det transformerar vårt sätt att leva i världen.

  Stress, känslor av meningslöshet, tomhet, o-tillfredställelse, känslan av att bitarna i livspusslet inte passar ihop, är alla vanliga livsupplevelser av idag.  Och alla har de något att göra med mindet som inte är grundat i VARANDET, inte grundat i det som är bortom mindet.


   Mindets egen natur  innehåller upplevelsen av brist, att något saknas; -"Det fattas något! Jag har inte tillräckligt. Jag är inte tillräcklig....!"

Och mindet kan säga; -"Det är bara så det är, kan inte vara på något annat sätt!" I mindet som inte är förankrat i varandet är det sant. MEN - mindet som inte är förankrat i varandet är bara ett litet fragment av helheten av vår mänskliga natur.

   Att genomskåda illussionerna från våra mind transformerar. I stället för att känna en gnagande brist, en avsaknad av något, rädsla....är vi plötsligt i kontakt med ett energifyllt lugn, en glädje, en tillfredställelse mera djup och total än vad något på mindets nivå kan ge oss. Och i kontrast till det mindet kan hävda så gör det oss inte passiva eller likgiltiga. Bortanför mindet finns något som får oss att vilja hedra livet, ge vårt bästa till livet, leva kärleksfullt och klokt.


   Ibland möter jag unga människor som uttrycker en känsla av o-verklighet, en främlingskänsla inför tillvaron...Givetvis är varje person och varje situation unik. Men det finns också något som förenar. Jag uppfattar det som att de här personerna har känt kontakt med, varit tillsammans med, det som är bortom mindet i en omfattning så att de vet att den ytliga, materiella världen är obeständig och illusorisk. Samtidigt lever de i den obeständiga, materiella världen med ett förhållnings-sätt som om den vore allt som finns, eftersom det vanligaste förhållnings-sättet är just det.

   I själva verket VET de alla genom sina upplevelser att ett djupare VARANDE genomsyrar allt, inklusive den yttre och materiella verkligheten med NÄRVARO och KÄRLEK. Och i sin sundhet, känslighet, öppenhet känner de sig obekväma i förhållnings-sättet att det yttre är allt som finns.

  

   Jag vill bjuda in er att betrakta tanken, idén, att ni är alltför sunda för att låta er luras av en illussion.

   Ni kan fortfarande leva och göra allt som tidigare med bara små förändringar. Acceptera er känslighet och era inre upplevelser. Le lite oftare åt den yttre världen; den är OK, den är en synlig aspekt av verkligheten men långt ifrån allt som är.

   Förankrade i VARNDET, bortom-mindet, med medveten kontakt med det som genomsyrar alltet kan ni alltjämt leva i världen. Le lite oftare åt den yttre världens strävan att få er att tro att den är allt som finns. Le också lite oftare åt mindets många trickiga sätt att försöka bevisa sin själv-påtagna överlägsenhet.

   Jag bjuder in er att ge er själva några få minuter i taget, flera gånger per dag, att vända uppmärksamheten till er andning, era händer och fötter, på så sätt tysta mindet och dess aktivitet, komma till VARANDET, närvaro i NUET, inre stillhet.


   Ert sätt att leva i världen kan bli enklare, mera lätt och lekfullt och ni kommer helt säkert att ge KÄRLEK, NÄRVARO och VISDOM som förut, eller bättre!


                             KÄRLEK och LJUS!

                                                             RANI

Av Rani Spets Edgren - 26 oktober 2017 17:04

  Kära Du! Jag är glad och rörd över att din hälsa redan förbättrats så mycket. Jag är också glad och rörd över din tillit till mig.

  Behandlingarna du redan använder gör sitt jobb och de gör jobbet väl.

  Icke desto mindre vill jag visa dig på ytterligare en möjlighet. Kan det vara så att du har tillbakahållna känslor? Eftersom de flesta människor har det, kan det mycket väl vara så för dig också.


  Du är inbjuden att ge uppmärksamhet, fokus, närvaro till varje obekväm känsla som rör sig i dig. Förmodligen känner du rädsla och ilska då och då. När det händer - börja från att konstatera att det utspelar sig inuti dig. Det kanske finns en högst verklig yttre orsak. Känslan utspelar sig fortfarande inuti dig.

  Om det finns en situation med hot eller fara agerar du givetvis omedelbart för att sätta dig i säkerhet. Om du inte är i fara kan varje obekväm känsla vara en möjlig öppning till NUET, eller en möjlighet att ta nästa steg i riktning mot fördjupad förankring i din kropp, i närvaro i NUET.

  Att vara närvarande i kroppen gör en betydande skillnad. Det är del av en naturlig självläkandekraft. Brist på närvaro i kroppen ökar risken för många o-önskade saker. Spänningar, små olyckor (eller större), även sjukdomar händer oftare när vi inte är närvarande i kroppen, när ingen "vaktar huset"; vår kropp!

  Så nästa gång obekväma känslor dyker upp är du inbjuden att se dem som en gåva, en möjlighet, en chans att grunda dig ett steg till i närvaro i kroppen och i det magiska NUET!

  Ge känslan din uppmärksamhet, din tysta NÄRVARO! Ge den INTE mental aktivitet, bara NÄRVARO! Det behövs bara fokus och tillit (fokus utan tillit går också bra) och känslan transformeras av sig självt till något annat.  Försök vara med den här processen åtminstone några minuter varje dag. Du kommer ganska snart att uppleva att det har en helande inverkan på dig. Mycket kan hända. T ex är det plötsligt mindre skrämmande att olika saker händer eftersom du vet att det inte kan störa ditt inre lugn mer än väldigt kortvarigt. Korta stunder av obekväma känslor är inget problem. De lämnar dessutom inre frid efter sig.

  Givetvis kan det finnas många högst verkliga orsaker till obekväma känslor. Och när du möter dem med NÄRVARO i NUET blir det samtidigt så mycket enklare att ta varje behövligt steg av kommunikation/ förändring/ aktivitet som bidrar till att utveckla varje skeende klokt.


  En annan viktig aspekt är att återhållna känslor genererar stresshormoner. När du transformerar känslorna genom NÄRVARO i NUET producerar du inte längre stresshormoner. Tvärtom gör det att stresshormonerna minskar och så småningom lämnar din kropp. Det bidrar också till att självhelande-kraften kan fungera mera effektivt.


  Du är välkomnad och inbjuden att bli vän med dina känslor, att observera dem, ge dem uppmärksamhet, VARA med det som är utan att ge det näring genom mental aktivitet.


  Det här redskapet är tillgängligt för dig i enkelhet i det vanliga livet så som det flyter fram varje dag. Det är ett av dina redskap att använda för ditt fortsatta helande!


                     KÄRLEK & LJUS!

                                               RANI

Av Rani Spets Edgren - 24 oktober 2017 06:18

  Kära, kära! Du har haft så mycket fokus på att vara väluppfostrad, snäll, inte störa, göra allting rätt, leva upp till förväntningar, både dina egna och de du antagit att andra har....

  Ditt mind har arbetat så hårt för att du ska göra rätt och vara rätt.

  Och både spänningar i kroppen och andra o-önskade resultat är del av priset du fått betala för att ha så mycket fokus på det yttre, så lite fokus på NÄRVARON I NUET, den djupare visdomen som lever inuti dig och som du naturligt får kontakt med när mindet är stilla.


  Ditt mind är ett normalt mind. OCH - att läsa Steve Taylors bok "THE LEAP - the psychology of spiritual awakening" låter oss förstå att det normala mindet INTE ger oss optimal hälsa, tillgång till våra sanna resurser, inre frid, bästa självhelandekraften...

  Det normala mindet arbetar också AKTIVT på att hindra oss från kontakt med vårt djupare varande. Det normala mindet argumenterar för att hindra kontakten med det djupare varandet.


  I det djupare varandet, i den du är bortom programmering, finns FRID, energifullt lugn, NÄRVARO, resurser som är ojämförligt mycket större och mera kreativa än mindets resurser.

  När du är förankrad i den du är bortom mindet förändras hela livsupplevelsen. Förändringen är mera omfattande än vad ord enkelt kan beskriva.

  

  Förankrad i den du är bortom mindet styr inte längre rädsla ditt liv. Andras tyckanden styr inte ditt liv OCH på samma gång är du kärleksfullt respektfull, lyhörd, samspelar klokt och till allas bästa. Men - du gör det av KÄRLEK till MÄNNISKORNA och LIVET, INTE av rädsla. Och skillnaden är betydande.


  När den drivande kraften är NÄRVARO, LIVS-GLÄDJE, en kreativ kraft som av sig själv springer fram inifrån dig samarbetar du respektfullt med dig själv. Du forcerar inget. Du jobbar inte i "motvind" mot dig själv.

  Därinuti DIG bortom programmering är PULSERANDE LIV, en GLÄDJE som är varandets egen glädje, utan behov av en yttre orsak, en drivkraft som blommorna om våren.


  DU är inbjuden att ta risken att låta mindet bli totalt stilla. Låt fokus vara på energiflödet inuti dina händer och fötter. Kan du känna livs-energin därinuti? Kan du känna vibrerande LIV? Stanna kvar i kontakten med energiflödet. Andas lugnt, medvetet, närvarande i kontakt med NUET! Släpp varje förväntan. Du kan uppleva allt mellan intensivt obehag och stark, stilla extas. Ta inget för givet. Fortsätt bara VARA I NUET!


  Den du ÄR i ditt djupare varande träder fram med ett steg i taget. Närvaro i nuet transformerar det som ligger i vägen. Det sker oftast inte med allt på en gång. Det sker oftast stegvis.


  Skapa din egen dagliga meditation där du av-identifierar dig från mindets innehåll. Att fokusera på flödet av energi i dina händer och fötter är en möjlig väg. En stund varje dag låter dig stegvis uppleva FRID, NÄRVARO, INRE FRIHET. Det hjälper dig också att inte förlora dig i saker som egentligen är oväsentliga.

  Den du är bortom betingelser, bortom programmering är något STORT och OERHÖRT. Det är samtidigt DET MEST NATURLIGA!


                        Du är välkomnad och inbjuden till DET STORA, DET OERHÖRDA och DET MEST NATURLIGA

                        som är din egen obetingade människo-natur!                                                 Med kärlek, RANI!

Av Rani Spets Edgren - 30 september 2017 07:38

   Kära Du! Du pratar om en känslighet som du emellanåt tycker komplicerar ditt liv.


  Jag vill både vara den TYSTA NÄRVARON, LYSSNANDET, VARANDET som ger dig utrymme att uttrycka, känna, ta ett steg till i att vara bekväm med Dig, för den du är.....OCH samtidigt vill jag bjuda in dig, med all sensitivitet och respekt, till ett vidgat förhållningssätt till din egen känslighet.


  Det har hänt att du dömt/ kritiserat dig själv för din känslighet och speciellt när den fått dig att känna dig obekväm i sociala situationer. 

  Jag vill bjuda in dig att se din känslighet som en talang och en positiv gåva - fortfarande med full medvetenhet om att känsligheten är svår att leva med ibland.


  Du är inbjuden att då och då gå till DJUP INRE STILLHET, härifrån vara det tysta vittnet som betraktar, ser och noterar känsligheten helt utan att lägga till mental aktivitet.

  Du är inbjuden att se känsligheten som ett orienteringsredskap som rymmer visdom.

  Du är också inbjuden att vara en ambassadör för din egen känslighet. Ibland behöver du kanske sätta tydliga gränser som beskydd för känsligheten. Ibland kanske det är att vara tillsammans med känslighetens landskap, tillåta dig att stå kvar i full närvaro med det som ÄR inuti dig som tjänar dig bäst. Ibland kanske du är bäst betjänt av att KÄNNA utanför de vanliga gränserna och samtidigt stå stadigt förankrad i din kropp och i NUET!


  Exakt vad som fungerar för dig, vad du är villig eller beredd att prova, behöver du avgöra själv. Det är ju bara du som ÄR du och som upplever det du upplever.


  Som kärleksfull och klok ambassadör för din egen känslighet är du inbjuden att söka balansen mellan behövligt beskydd och möjligheten att stå stabil i flera och flera situationer.


  Du är också inbjuden att se, upptäcka, komma underfund med vilka förväntningar du har på dig själv och vilka förväntningar du tror att andra har på dig.

  Förväntningarna är en mind-skapelse. När du ser igenom dem - känner kontakt med DIG bortom mindet, finns troligen ännu ett eko av förväntningarna. Dock får de allt mindre makt över dig för varje gång du kontaktar DIG, bortom mindet!


  Här är en meditation till dig;


  Se till att du har en ostörd stund. Svag musik i bakgrunden går fint om dy tycker om det. Sitt bekvämt och så att du förblir alert och vaken.

  Fäst nu fokus på din andning. Du behöver inte göra något med den förutom att bara observera den, notera, konstatera hur den tar hand om sig själv och händer helt automatiskt.

  Följ andetagen. Följ syrets väg ut i cellerna.

  Se nu din känslighet som en energi med sim egen visdom. Betrakta den utan värderingar och öppna ditt inre för tanken/ möjligheten att känsligheten  är en värdefull, viktig, livs-kvalitets-höjande GÅVA!

  Var med GÅVAN i djup inre tystnad. Se nyansrikedomen, hur exakt känsligheten kan orientera dig i olika situationer.


  Och gå nu till det område där du själv bedömt din känslighet som ett problem. Tillåt det obekväma att kännas, synas, få uppmärksamhet för en stund. Finns det något här som du kan ge villkorslös närvaro till, bara öppna hjärtat för och vara med utan mental aktivitet?!


  Tillåt dig nu att "återkalla" en specifik situation då du kände dig obekväm med din känslighet. Se situationen från hjärtat. Se den utan mental aktivitet. Hade du förväntningar på dig själv? Föreställde du dig andras förväntningar på dig?

  Försök att BARA VARA med känslan i frihet från all mental aktivitet. Du behöver inte hantera/ klara/ förstå...endast ge det din FULLA NÄRVARO.

  Kan du se samma situation helt fri från förväntningar - ge till dig själv att bara vara "som ett barn" i den; - lekfull, flödande, kreativ, tillitsfull...Ta djupa andetag! BARA VAR!


  Se nu också hur din DJUPA VISDOM stödjer dig i situationen. Du behöver inte gå in i eller svara an på, något som känns fel eller stressigt. Du kan vara ett tyst vittne, nicka bekräftande, ge närvaro och STANNA i det FRIDFULLA, det VISA, det NÄRVARANDE....i Dig!


  Å slutligen, rikta en TACKSAMHET, en KÄRLEK, till VISDOMEN i dig,  för att den synliggör sig, guidar dig, berikar dig!  När du själv känner dig klar för det kan du lämna meditationen.


  KÄRLEK, KÄNSLIGHET och BUBBLANDE LIV!!


                                                                     RANIAv Rani Spets Edgren - 13 augusti 2017 17:15

  Strosar i Lill-Jans-skogen och känner hur jag är ett med skogen; med suset i träden, ljuset som silar mellan träd och grenar, fåglar, gräs...

Med förundran noterar jag hur STILLHET  öppnar för närhet, samhörighet, energifullhet, tacksamhet...

   Återvänder hem, känner tacksamhet, vördnad och samtidigt bubblande glädje - för ALLTING! Att äta en enkel frukost får mig att känna enhet med och tacksamhet till Moder Jord som bidragit med råvarorna.


  Så är det dags att packa väskorna för Brasilien. Första anhalten är Rio de Janeiro. Den intensiva skönheten i landskapet känns nästan overklig. Det känns som om jag vandrar omkring i "Tusen och en Natt"!

  Några dagar senare åker jag flodbåt på Rio Negro, en biflod till Amazonfloden. Rio Negro flyter genom natur som till sto del är orörd av människohand.

  Flodfärden inkluderar åtskilliga vandringar ledda av guider, turer mad liten båt, kanotpaddling...utmed stränder och mellan träd som omges av vatten.


   Inre STILLHET, inre TYSTNAD gör mig till ett med regnskogen. Luften, ljuden, växter, djur, insekter....allt är magiskt del av samma helhet. Så mycket tacksamhet! Så mycket förundran! Inre STILLHET och inre TYSTNAD är till för att VARA TILL! Och på samma gång öppnar det för möten med regnskogens enorma, nyanserade, mångfacetterade, doftande, myllrande LIV! Det känns som om regnskogan och jag kan uppfatta varandra ömsesidigt. Förunderliga djur, lekfulla apor, papegojor och otaliga andra fåglar visar sig, en sengångare vänder sitt ansikte långsamt åt mitt håll.

  Regnskogens många dofter är som en hel förunderlig värld, bara de. Och regnskogen ger också otaliga frukter, en mängd olika nötter, nejlika, medicinalväxter, curare...allt ingår i regnskogens oerhördhet.


   I min egen STILLHET finns VARANDET som kan uppleva allt, känna förundran inför allt, vara i enhet med alltet!


  Lill-Jans-skogens höga granar och skygga rådjur, Amazondjungelns doftande intensiva grönska, ibland stillhet, ibland skränande fåglar, vrålapor och mängder av olika ljud, varje människa inklusive jag själv, larmande storstäder....När jag låter det vara STILLA inuti mig, inte producerar mental aktivitet, blir alltings samhörighet magisk, verklig, förunderlig och det mest naturliga.  I upplevelsen av alltings samhörighet är den naturliga och självklara viljan att vara rädd om allt och alla, att värna om allt och alla, att fortsätta vara STILLA inuti och förundras över ALLTING!!


                        Skygga rådjur och skränande papegojor - i TACKSAMHET FÖR ALLT!!


                                                                                                                        RANI!Presentation

Fråga mig

6 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ rani med Blogkeen
Följ rani med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se